Positiv trend 

Fler män söker lärarutbildningen

Fler sökte till lärarutbildningen våren 2016, och en större andel är män, jämfört med tidigare år. Det visar UHR:s rapport.

Sedan 2008 har antalet antagna till landets lärarutbildningar ökat relativt stadigt. Totalt är det 55 procent fler som påbörjar en lärarutbildning i vår än som gjorde det vårterminen 2008.

– Läraryrket tycks öka i attraktivitet, vilket är väldigt positivt. Sannolikt är det kopplat till att lärarnas villkor blivit bättre, åtminstone lönemässigt. Och arbetsmarknaden ser ju väldigt ljus ut framöver. Samtidigt är behovet så mycket större. Jag tror att det krävs extraordinära omständigheter för att nå målet, säger Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet som sammanställt rapporten.

Andelen män ökar inom alla inriktningar; förskollärare, grundskollärare, ämneslärare, yrkeslärare och kompletterande pedagogisk utbildning. Män är dock alltjämt i minoritet och mer benägna att söka sig till lärarjobb med inriktning mot högre åldrar.

Endast 8 procent av de intagna på förskollärarutbildningen var män, att jämföra med 24 procent på inriktning mot grundskolan, 31 procent mot yrkeslärare, 36 procent mot ämneslärare och 44 procent mot kompletterande pedagogisk utbildning.

– Det är lite svårare att uttala sig om ökningen av andelen män. De klassiska kvinnodominerade yrkena består. En ökning är en ökning, men kvinnodominansen är fortfarande påtaglig. Vi hoppas trenden består, men det är svårt att säga, säger Torbjörn Lindquist.

Kommentera