skolvarlden_mall_webbild_vanster

Christoffer Saar arbetar som högstadielärare och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Olofström.

Nyanlända

Fler nyanlända byter skola för att lära sig bättre svenska

Byt skola och lär dig svenska bättre och fortare.
Så resonerar flera nyanlända elever i Blekinge som väljer skola utifrån var de tror att de har bäst chans att lära sig språket.

Det brukar lyftas fram att språket är vägen in i samhället och nyckeln till att bli integrerad. I Blekinge har många nyanlända elever valt att byta skola utifrån var de tror att de har bäst chans att lära sig språket. Flera ungdomar busspendlar till andra skolor dagligen för att träffa och studera med svenskar och prata svenska.

Christoffer Saar arbetar som högstadielärare och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Olofström. Han är inte förvånad över att eleverna gör som de gör.

– Det här var något nytt för mig, men jag är inte förvånad för när jag har pratat med ambitiösa nyanlända elever så är det så de tänker. En del nyanlända elever är fruktansvärt motiverade och ambitiösa till att lära sig språket och gå i skolan. Men liksom bland de eleverna är det olika. Det finns också de som är omotiverade, säger han.

– Det är självklart att det finns en koppling mellan att kunna språket bra och nå goda resultat. Det förstår de ambitiösa eleverna. De vill beblanda sig med de svenska eleverna.

På Jändelskolan i Jämjö går just nu tre elever som aktivt valt bort den närmaste skolan och i stället väljer att varje dag åka buss mellan Karlskrona och Jämjö.

Jenny Daleke är lärare i svenska som andraspråk i Jämjö och hon ser positivt på elevernas val.

– Det är kul att elever medvetet väljer vår skola. Framför allt tycker jag att det är positivt att skolan blir mer mångkulturell för skolan har länge varit en homogen skola. Kan man ta tillvara elevers olika erfarenheter och kulturer så kan man ju också lära sig mycket av varandra, säger Jenny Daleke till Sveriges Radio.

Men att eleverna upplever att det är segregerat i länet och känner sig tvungna att välja skolor längre bort från där man bor för att gå med svensktalande för att lära sig svenska – det tycker Christoffer Saar är problematiskt.   

– Jag ser även att många elever undviker att prata svenska, för att de inte behöver göra det eftersom de har sina kompisar som redan pratar deras språk. Många väljer den enkla vägen att kommunicera med andra. Men det är inte kanske den bästa vägen, säger Christoffer Saar.

– Det finns nyanlända elever på den skolan jag jobbar på som gör detta. Det märks i deras språkutveckling och deras kunskapsutveckling – det är ett direkt samband där.

I Olofström, som är en relativt liten kommun med ungefär 13 400 invånare, har man ett högstadium och ett gymnasium. Där har man inte upplevt en segregering och konflikter som man har i grannkommunerna, som exempelvis Ronneby, menar Christoffer Saar.

– Där har det varit rena rama upploppsstämningen mellan olika grupperingar. Det har vi knappt sett över huvud taget, men enstaka konflikter har förekommit.

Men att det är ansträngt med resurser för lärarna, det kommer man inte ifrån. Det märks av på de betyg som lärarna sätter.

– Det är svårt att ta hand om eleverna på ett bra sätt när de är i en klass och inte kan språket. Nyanlända elever har väldigt olika skolbakgrund och då tar det olika lång tid innan man är redo. Man borde alltid se till individens utveckling så att lektioner i ordinarie, ”vanlig”, klass blir meningsfull. Men detta styrs ju av resurser och där ser det inte ljust ut för tillfället, säger han och tillägger:

– När nyanlända elever får sina sista fyra siffror i personnumret minskar den statliga ersättningen markant – men dessa siffror i personnumret har inget som helst att göra med hur långt de har kommit in i språket och skolan. Dels ser jag en risk för ekonomiska smällar i kommunerna när staten inte skjuter till medel för de resurser som krävs och dels ser jag att följderna kan bli att eleverna inte får den stöttning de behöver då resurserna krymper.

Kommentera