aida_yrkesprogram

Det är viktigt att vi tar tillvara på nyanländas kompetens, säger gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic.

| Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet
Vuxenutbildning

Fler nyanlända ska yrkesutbildas

Det ska bli lättare för nyanlända att kombinera SFI och yrkesutbildning på Komvux. Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till 2000 platser för nyanlända som ska utbildas i bristyrken.

I dag beslutar regeringen att ge nyanlända bättre möjlighet att kombinera studier i svenska som andraspråk med yrkesutbildning på komvux. Det är en del av satsningen för att snabbare få ut nyanlända i yrkeslivet – inte minst bristyrken.

Till det avsätts 100 miljoner kronor, motsvarande 2000 nya platser inom yrkesinriktad komvux.

– Det är viktigt att vi tar tillvara på nyanländas kompetens och engagemang genom att ge möjligheter att kombinera svenskundervisningen med andra kurser. Det gör att nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden kan gå fortare och smidigare vilket alla tjänar på, säger gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic enligt ett pressmeddelande.

Satsningen kan användas av kommuner för personer som har en yrkesbakgrund men behöver komplettera sin utbildning i Sverige, eller personer som vill byta yrkesinriktning.

Pengarna kan även användas för olika former av språkstöd, som studiehandledning på modersmålet.

Kommentera