stockholms_universitet
Lärarutbildning

Fler övningsskolor via Stockholms universitet

Stockholms universitet samarbetar redan med 11 övningsskolor. Nu ska 20 nya skolor kunna delta i VFU-projektet.

Fler skolor ska nu kunna delta i Stockholm universitets projekt med övningsskolor som pågått sedan 2010. Projektet, som genomförs vid flera universitet i landet, innebär ett nära samarbete mellan universitet och skola, i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Syftet med satsningen är att höja kvaliteten i lärarutbildningen med förbättrad handledning och uppföljning genom att VFU:n koncentreras till färre skolor. Något som ska stärka erfarenhetsbytet och studenternas yrkesutveckling.

Skolorna och universiteten får statsbidrag för att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningsdelen.

– Vi har mycket positiva erfarenheter av försöket med övningsskolor. Samarbetet mellan universitetets ämnesdidaktiska lärare och handledarna på övningsskolorna skapar goda förutsättningar för ständig integrering av teori och praktik i undervisningen. Även övningsskolorna själva drar nytta av verksamheten då den innebär en viktig kompetensutveckling för lärarna, säger Hans Adolfsson, prorektor och övergripande ansvarig för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Skolor och förskolor i länets kommuner kan ansöka om att bli en övningsskola senast 30 september.

Kommentera