gustav-fridolin-pressbilder-810
Skolpolitik

”Fler skolor måste ta emot nyanlända elever”

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att fler skolor hjälper till och tar emot de barn och unga som flyr till Sverige. 

Dagens Nyheter har i en rad artiklar granskat vilka skolor som tar emot flyktingar. Enligt den statistik från Skolverket som Dagens Nyheter analyserat visar det sig att drygt fyra procent av Sveriges skolor stod för utbildningen av en tredjedel av alla nyinvandrade och icke-folkbokförda elever under 2014. Samtidigt som en mycket liten del av skolorna tar emot en stor andel av de nyinvandrade eleverna är det många skolor som inte har en enda nyinvandrad elev.

Enligt Skolverket fanns det under förra året 44 868 nyinvandrade elever i Sverige. 200 av skolenheterna hade tagit emot 14 488 av dessa, enligt Dagens Nyheters granskning. 1 207 skolenheter inte en enda nyinvandrad elev.

En förklaring som Skolverket ger till den ojämna fördelningen är bostadssegregationen.

Nu säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till tidningen att många kommuner måste bli bättre på att förbereda skolorna för ett större flyktingmottagande och att fler skolor måste ta emot flyktingar.

– I den situation som vi är i nu, med många barn som flyr till Sverige, är det viktigt att kommunerna utreder vilka skolor som har bäst förutsättningar att ta emot dem. Det kommer bli självklart att fler skolor får glädjen att ta emot fler nyanlända elever.

Även skolor som idag tar emot få eller inga nyanlända elever måste kunna hjälpa till.

– Det är bra för alla barn. Både för de som kommer från andra länder som får träffa barn födda i Sverige, och för deras klasskamrater som får träffa barn med annan bakgrund och erfarenhet, säger Gustav Fridolin.

Kommentera