sommarkurser

Lunds universitet, ett av universiteten i landet som får sommarstudieplatser.

Lärarbrist

Fler sommarkurser ska ge fler lärare snabbare

Nu blir det fler sommarkurser för snabbare väg till lärarjobbet. 
Totalt rör det sig om 2 000 nya högskoleplatser nästa år, det föreslår regeringen i budgetproposition för 2018.

Det råder en enorm lärarbrist i Sverige. I ett försök att göra lärarutbildningen mer effektiv har regeringen beslutat att bygga ut universitetens och högskolornas sommarkurser med 2 000 platser nästa år. Från och med 2019 blir platserna 4 000 fler än vad det är i dag.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 38 miljoner kronor avsätts för att utöka de relevanta sommarkurserna, och därefter 75 miljoner kronor årligen.

Syftet med utbyggnaden är att studenterna genom sommarkurser som ingår i lärarexamen ska kunna avsluta studierna tidigare, och att redan verksamma lärare ska kunna utöka sin behörighet.

– Nu gör vi det möjligt för studenterna att bli klara med sina utbildningar i snabbare takt och det är en viktig pusselbit för att möta lärarbristen, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i en skriftlig kommentar.

Universiteten i Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå, Mittuniversitetet och Linnéuniversitet samt högskolorna i Malmö, Mälardalen, Dalarna och Kristianstad får anslag motsvarande 180 sommarstudieplatser vardera 2018. Fler lärosäten blir aktuella 2019.

– Fler sommarkurser gör att studenterna får en snabbare och mer flexibel väg ut i arbetslivet där de behövs, säger Helene Hellmark Knutsson.

Läs mer om beslutet på utbildningsdepartementets webbplats.

Kommentera