Rapport

Fler tar gymnasieexamen

Nära tre av fyra gymnasieelever tar examen på tre år. Det rapporterar Skolverket, som noterar en ökning på drygt två procent jämfört med fjolåret. Här kan du se hur det går för din skola.

Fakta – Statistik från din skola

På Storsjögymnasiet i Östersund tog 87 procent av eleverna på nationella program examen på tre år. På Universitetsholmens gymnasium i Malmö var andelen 62,5 procent.

I Skolverkets databas Siris hittar du statistik på läns-, kommun- och skolnivå. 

Skolverket presenterar nu hur det har gått för den andra kullen gymnasieelever som gått tre år på landets 18 nationella program sedan gymnasieskolan gjordes om 2011.

Det är positiva resultat som visas. Förra året tog 71,4 procent av gymnasieeleverna examen på tre år. I år är andelen större, 73,7 procent, enligt ny statistik från Skolverket. 

– Det är en glädjande förbättring. En orsak är att andelen elever som klarar den grundläggande matematikkursen har ökat, säger Christina Månberg, chef på Skolverkets gymnasieenhet i ett pressmeddelande.

Statistiken skiljer sig något när man delar upp den i yrkes- respektive högskoleförberedande program: ökningen är störst bland de yrkesstuderande eleverna.

På yrkesprogrammen ökade andelen elever som tar gymnasieexamen från förra årets 66,6 procent till 69,9 procent i år, jämfört med ökningen på högskoleförberedande program från 73,8 procent till 75,5 procent.

– Samtidigt som det är positivt får vi inte glömma att ungefär en av fyra elever fortfarande inte klarar av gymnasieexamen på tre år. Här kan skolorna göra mer för att ge elever stöd, säger Christina Månberg i ett pressmeddelande.

Det är även en större andel elever på landets fem introduktionsprogram som tagit examen på tre år. Ökningen är 1,6 procent jämfört med året innan.

Kommentera