sossarna
(S) skolsatsning

Fler vägar in och bättre studievillkor

Fler vägar till läraryrket och bättre studievillkor för akademiker och yrkesutbildade som vill skola om sig till lärare. Det var nyheterna i Socialdemokraternas skolsatsning som presenterades i dag. 

I en knökfull matsal på Aspuddens skola utanför Stockholm målade Stefan Löfven, (S), upp bilden av en skola med fallande resultat och ökad ojämlikhet.

– Det är uppenbart att den nuvarande regeringen inte har gjort vad som krävs för att vända resultatet. Vårt uppdrag är att höja resultaten och för att kunna göra det måste skolan bli mer jämlik, vilken utbildningsnivå föräldrarna har ska inte avgöra, sa Stefan Löven.

Socialdemokraternas satsning på skolan bygger på fem delar, de flesta kända sedan tidigare.

Det som var nytt var att de vill öppna fler vägar in till läraryrket för akademiker och yrkesutbildade, för att råda bot på den stundande lärarbristen.

För att locka fler akademiker till läraryrket vill de dels korta ner dagens 1,5-åriga kompletterande pedagogiska-utbildning (KPU) till 1 år med hjälp av sommarstudier och möjlighet att plugga deltid under VFU:n, dels förbättra studievillkoren.

Exakt hur villkoren ska se ut är dock inte klart.

Socialdemokraterna vill också bygga ut Teach for Sweden för nya unga akademiker och så vill de ge lärare möjlighet att bli behöriga i fler årskurser och ämnen, samt att fler obehöriga lärare ska kunna bli behöriga genom att kunna studera på deltid, med bättre studievillkor.

Dessutom vill de bygga ut lärarutbildningen där det är fler sökande än platser, det handlar om utbildningen till förskollärare, specialpedagoger och speciallärare.

Samtidigt som S presenterade sin satsning, där mindre klasser fortfarande är en viktig del, så gjorde även Alliansen det. De lanserar i dag en satsning på 2,3 miljarder till just mindre klasser och fler välutbildade lärare i lågstadiet.

Innebär det här att ni och Alliansen vill samma sak nu?
– Skattesänkningspolitiken har kommit till vägs ände. Om regeringen nu ser att det behövs resurser till att stärka skolan så välkomnar vi det. Och om de har slut på idéer så får de gärna ta våra, för det är bra politik, säger Ibrahim Baylan till Skolvärlden.

Men är det verkligen rätt att satsa på mindre klasser? Lärarna här på Aspuddens skola tror inte på det och experter menar att det finns viktigare saker att satsa på för att vända resultaten?
– Jag tror att det är rätt. Jag pratade med lärarna här och hörde hur de har gjort för att lösa det, men vi vill ge bättre förutsättningar för alla skolar att kunna jobba som de gör här, jag tror inte att alla kan det i dag. Vi har nyligen tagit fram en rapport som visar att gruppstorlekarna snarare ökar än minskar. Den utvecklingen måste vändas, annars tror jag att det blir tungrott för lärarna.

Utöver mindre klasser vill S också satsa på tidigt stöd till de elever som behöver det genom att utbilda och anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Och så vill de stärka läraryrkets attraktivitet genom högre löner och fler karriärmöjligheter.

– Det måste till en bred samling, över blockgränserna. Både löner och villkor, och arbetsmiljön måste förbättras. Jag tror att det är centralt med långsiktiga förutsättningar. Det har varit väldigt ryckigt de senaste åren, med många stora reformer som sen har justerats och justerats igen.

Hur kan lönerna komma upp?
– Det faktum att det nu är brist på lärare på flera områden kommer att påverka lönerna. Sedan måste staten plus huvudmännen se vad de kan göra var och en och tillsammans.

(S) vill också skapa en mer jämlik skola, där resurserna fördelas utifrån behov, alla får läxhjälp och där friskolevinster måste återinvesteras i skolan.

– Vi måste ställa krav på vad vinstpengar används till, vi vill att de ska gå till att anställa lärare. Vi vill också att samma regler ska gälla privata skolor när det handlar om meddelarfrihet och offentlighetsprincipen, så att lärare kan slå larm utan att vara rädda för repressalier. 

Kommentera