studenter

Lärarutbildningen lockar fler.

Utbildning

Fler vill bli lärare i coronatider

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).
– Det är så klart glädjande att många väljer just läraryrket, säger Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Den 15 april var sista ansökningsdag till landets högskole- och universitetsutbildningar. Lärarutbildningarna hade totalt nästan 37 000 sökande och en ökning på sex procent förstahandssökande jämfört med hösten 2019.

– Det växande intresset för lärarutbildning är glädjande – Sverige behöver fler utbildade och behöriga lärare, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande.

Hon menar att ökningen till stor del kan förklaras av en större osäkerhet i samhället i spåren av coronapandemin. Även Rebecca Roth tror att pandemisituationen påverkar.

| MISSING https://skolvarlden.se/sites/default/files/blog/rebecca_roth2.jpg |– Vi vet ju att fler söker sig till högskoleutbildningar generellt just nu, inte bara lärarutbildning eller vårdutbildning. Man vill utbilda sig och säkerställa att man har jobb sen. Sen att det ökar mycket på just lärar- och vårdutbildningar tror jag också kan ha och göra med att det är viktiga samhällsbärande yrken som människor vill vara en del av, säger hon.

Antalet förstahandssökande till specialpedagogutbildningar ökade med hela 22 procent och till speciallärarutbildningar med sju procent. Kompletterande pedagogiska utbildningar har 18 procent fler förstahandssökande och ämneslärarutbildningarna ökade med tolv procent.

– Förhoppningsvis innebär ökningen fler examinerade lärare och mindre lärarbrist. Jag hoppas att lärarutbildningarna lyckas möta förväntningarna hos studenterna och att de erbjuder de studenter som kommer in en utbildning av hög kvalitet, och att det på så sätt leder till få avhopp, säger Rebecca Roth.

Kommentera