prel-ansokningar-2016-stor

Friskoleansökningar inkomna till Skolinspektionen 2009-2016.

Ansökningsstatistik

Fler vill starta friskola

Intresset för att starta fristående skolor ökar igen.

Skolinspektionen har fått in tio procent fler ansökningar den här ansökningsperioden jämfört med förra.

Den 1 februari löpte ansökningstiden för att starta, eller utöka befintliga, fristående skolor till läsåret 2017/18 ut.

Nära 300 ansökningar har inkommit till Skolinspektionen, vilket är tio procent fler än när den förra ansökningsomgången gick ut för ett år sedan.

175 av de aktuella ansökningarna gäller start av en ny skola och 120 rör utökning av befintliga skolor med nya program och årskurser.

Senare i februari presenterar Skolinspektionen den slutliga statistiken över ansökningarna, tillsammans med uppgifter om vilka som står bakom ansökningarna, vilka skolformer det handlar om och var i landet man vill förlägga skolorna.

Kommentera