regeringen_papperskorg

Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin och Anna Ekström.

| Foto: Emil Hedman
Tungrott

Flera av regeringens skolförslag stoppas i riksdagen

Efter läsa-skriva-räkna-garantin är det estetiska ämnen och högskolebehörighet på yrkesprogrammen som får stryka på foten bland regeringens skolförslag.
– Jag önskar att vi kunde få till breda överenskommelser om skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

På onsdagen stod det klart att oppositionen inte ställer sig bakom regeringens förslag om att återinföra obligatoriska estetiska ämnen på gymnasiet, något som Socialdemokraterna talat om sedan valet 2014. Detsamma gäller förslaget om högskolebehörighet på alla gymnasieprogram, som skulle locka fler sökande till yrkesprogrammen och se till att de som läser där kan välja att studera vidare efter gymnasiet. Så sent som i februari tvingades regeringen dra tillbaka förslaget om en läsa-skriva-räknagaranti för lågstadiet efter att oppositionen efterfrågat ändringar.

Utbildningsminister Gustav Fridolin, det går trögt nu. Hur känns det?

– Fast vi får igenom saker också. Och läsa-skriva-räkna-garantin ser det ut som att vi kan komma överens om när vi omarbetat vårt förslag. Då blir det i så fall en ny omröstning i vår, säger Gustav Fridolin (Mp) till Skolvärlden.

Varför får ni inte riksdagen med er på de här förslagen?

– Det förvånar mig. Flera av oppositionspartiernas företrädare har uttalat sig om hur viktiga de estetiska ämnena är, men när vi kommer med ett förslag så slår man ner det. Men det går tyvärr i linje med den politik man drev under den förra regeringen, som också lät kulturskolan brytas ner. Och frågan om yrkesprogrammen är viktig för svenskt näringsliv och hela samhället.

När Alliansen presenterar sitt eget förlag om yrkesprogrammen ligger fokus på helt andra saker. De vill inrätta ett parallellt tvåårigt yrkesprogram med mindre teori och mer praktik, för att bättre passa elever som misslyckats i grundskolan och ge dem en bättre chans till gymnasieexamen. När det gäller estetiska ämnen har de än så länge inte sagt mer än ”nej”.

Kommer ni att arbeta om förslaget om estetiska ämnen eller är frågan död nu?

– Död är den inte. Det har bara gått en dag, och vi hoppas att alla de som engagerat sig för de här ämnenas ställning i skolan nu ska göra sin röst hörd, säger Gustav Fridolin.

Skolfrågan förväntas bli viktig i valrörelsen igen, tror du att svenska folket är mer positiva till era skolförslag än vad oppositionen är?

– När det gäller estetiska ämnen och att de yngsta barnen ska få stöd i tid har vi ett massivt stöd från forskning och från folket. Men jag skulle önska att vi kunde komma till att behandla skolpolitiken mer som försvarspolitiken med breda överenskommelser. Den stora skillnaden nu jämfört med valet för fyra år sedan är att debatten handlar om rätt saker: lärarnas förutsättningar och jämlikheten i skolan. Så jag hoppas att det under nästa mandatperiod finns större möjligheter att komma överens över blockgränsen.

Kommentera