gladlararetavlan

Läget vid svarta tavlan är bättre än vad man kan tro.

Arbetsmiljö

Flera ljuspunkter när lärare betygsätter skolan

Allt färre lärare vill byta yrke. Nio av tio lärare tycker att det är arbetsro på lektionerna. Men stressen är utbredd och förtroendet för skolpolitiker fortsatt lågt. Det visar en ny undersökning från Skolverket.

Så tycker eleverna

70 procent elever på högstadiet lika många på gymnasiet upplever att de har arbetsro på 35 nästan alla lektioner.

35 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna på högstadiet och gymnasiet tycker att skolans krav är för höga.

16 procent av eleverna på mellanstadiet känner sig stressade av betygen varje dag.

Flickor är mer stressade än pojkar.

Läxor är den största stressfaktorn på högstadiet och gymnasiet.

En vanlig skolnyhet är en tråkig skolnyhet. Rapporter om stress, våld och stök varvas med olika bevis för den svenska skolans förfall. Men i Skolverkets rapport Attityder till skolan 2015 finns ljusglimtar.

Rapporten, som bygger på enkätundersökningar med 1 600 lärare och 5 300 elever, visar till exempel att nio av tio lärare upplever att det är arbetsro på alla eller de allra flesta lektioner. Åtta av tio uppger att det aldrig eller väldigt sällan är stökigt på lektionerna.

Niclas Westin, Skolverket.
Niclas Westin, Skolverket.

– Vi tycker att det är jätteglädjande att se positiva saker, det ger oss en nyanserad bild. Men vi behöver forska mer i det här och förstå vad som ligger bakom att nio av tio tycker att det är meningsfullt att gå till jobbet samtidigt som de känner en ganska stor stress, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Andelen lärare som funderar på att byta karriär har minskat, från 52 procent vid förra undersökningen 2012, till 42 procent 2015.

Och lärarna trivs, 86 procent trivs ganska eller mycket bra på skolan de arbetar, 95 procent med eleverna, 92 procent med sina kolleger och 65 procent gillar sin skolledning.

Att sätta rättvisa betyg och förklara vad som krävs för ett visst betyg är heller inga problem. 87 respektive 75 procent av lärarna uppger att de lyckas ganska eller mycket bra med dessa uppgifter.

Samtidigt uppger 45 procent att tillgången på elevhälsopersonal är mycket bra.

Men stressen stör både lärare och elever.

Hälften av lärarna känner sig ofta eller alltid stressade. Störst stress medför elevernas behov av extra stöd, 73 procent anger detta som en stressfaktor, medan andelen lärare som stressas av det administrativa arbetet minskat från 79 till 72 procent.

Även om andelen som funderar på att byta karriär minskat, funderar fyra av tio på att jobba med något annat.

– Det är alarmerande och något som vi måste ta på stort allvar. Här vilar ett stor ansvar på rektorer och skolans huvudmän att ge lärare förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Niclas Westin.

Lärarnas förtroende för politiker är fortsatt lågt.
Av deltagarna i undersökningen anger sex procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för kommunala skolpolitiker, och elva procent känner samma sak för skolpolitiker på riksplan.

– Det är väldigt lågt, och min tolkning är att många lärare och skolledare som jag möter inte känner att skolpolitiken utgår från den verklighet som finns i skolan, de känner inte igen sig i att allt är svart och problematiskt, säger Niclas Westin.

Det finns också ett gap mellan lärare och skolledning. Lärare på gymnasieskolan är mer missnöjda än lärare på grundskolenivå, 26 procent av gymnasielärarna trivs mycket eller ganska dåligt med skolledningen medan 15 procent av deras kolleger på grundskolan känner likadant.

– All erfarenhet säger att det är avgörande för skolutvecklingen att hela skolan går i takt, men här finns det ett glapp. Vi bidrar med fortbildning och stöd för såväl lärare, rektorer som skolhuvudmän, säger Niclas Westin. 

Kommentera