idrott_och_halsa

Förmiddagsrasterna har ersatts med en obligatorisk pulshöjande aktivitet.

Elevhälsa

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan.

Vill du veta mer?

Följ arbetet på sociala medier: 

Facebook: Hjärna-puls-glädje 

Instagram: @hjarnaplusgladje 

Med avstamp i hjärnforskning och psykologi och som en del i värdegrundsarbetet har ledningen på Drottninghögsskolan i Helsingborg utformat en projektplan, med fokus på pulshöjande aktiviteter, som ska öka elevernas koncentrationsförmåga. Skolan har tidigare haft problem med låga studieresultat och anmälningar om hot och våld, men efter införandet av bland annat flexibla klassrum och dagliga rörelseaktiviteter ser personalen på skolan tydliga förbättringar.

– Alla på skolan är delaktiga i det här hälsoprojektet och genom det har skolan som helhet fått en starkare gemenskap. En påtaglig förbättring är den förhöjda trivseln hos både elever och lärare. Under hösten 2016 gjordes 56 anmälningar om hot och våld på skolan. Under motsvarande period under 2017 gjordes sju stycken, vilket är konkret bevisning för att mycket har förbättrats, säger Mark Siegbahn som är en av initiativtagarna till projektet.

Förmiddagsrasterna har ersatts med en obligatorisk pulshöjande aktivitet berättar Mark Siegbahn som har jobbat som lärare i idrott och hälsa på skolan i fyra år. En av anledningarna till det är att det tidigare kunde gå åt mycket lektionstid till att lösa konflikter som uppstått mellan eleverna under rasterna.

– Det finns flera som har frågat varför vi har valt att ta bort den fria rasten, men när vi prövat den obligatoriska rörelseaktiviteten, som vi kallar för ”veckans lek”,  har vi märkt att eleverna blir väldigt inspirerade. Den problematik vi tidigare har haft kring rasterna finns inte längre, säger Mark Siegbahn.

I projektet ingår även ute pedagogik, minst en gång i veckan samt så kallade ”brainbreaks” som innebär att undervisningen pausas i tio minuter för någon form av fysisk aktivitet. Mark Siegbahn berättar att det är tack vare en engagerad ledning som den här hälsoplanen har kunnat genomföras.

– Vi har en ledning som verkligen tror på det här. Tillsammans utformade vi den här planen som infördes i höstas som ett treårigt projekt. Vi kände att något behövdes göras åt den dåvarande situationen där många lärare avgick och miljön för eleverna var otrygg. Vi gör kontinuerliga utvärderingar och än så länge har vi bara fått positiv respons både vad gäller studieresultat och välmående.

Kommentera