Flyktingsituationen

Flyktingbarnen motsvarar 230 skolor

46 000 skolbarn har sökt asyl i Sverige i år, vilket motsvarar omkring 2 400 klasser eller 230 skolor. I kombination med lärarbristen innebär det en stor utmaning för många kommuner.

Dagens Samhälle har undersökt hur stor skolkapacitet som behövs för att tillgodose de flyktingbarn som har sökt asyl i Sverige i år.

Enligt uträkningen motsvarar de 46 000 asylsökande barnen i skolåldern 7–17 år omkring 2 400 klasser eller 230 skolor, utifrån ett snitt på 19 elever per grundskoleklass och 200 elever per skola.

Totalt går nära 1 300 000 barn i gymnasie- och grundskola i Sverige, enligt Skolverket.

Oavsett om de nyanlända barnen är papperslösa eller beviljats uppehållstillstånd, så har alla barn rätt att gå i skolan.

Fördelningen till kommuner har under året varit ojämn, och kommunernas förmåga att möta behovet är olika, skriver tidningen, som har intervjuat Åsa strand, undervisningsråd och projektledare för nyanlända elevers lärande på Skolverket:

– Ekvationen med redan allvarlig lärarbrist och många nyanlända elever är svår. Det är såklart en utmaning för landets kommuner, särskilt på mindre orter där det är svårt att rekrytera, säger hon.

Bristen på lärare beräknas till 44 000 förskollärare och lärare till år 2020 och 49 000 till 2030, enligt Skolverket.

Tidningen tar upp ett antal exempel på platser där mottagandet varit stort. Bland annat Åsele kommun, där har mottagandet inneburit att mängden skolbarn ökat med 20 procent.

Men fördelningen av nyanlända har sett väldigt olika ut sett över hela landet. Enligt en granskning som publicerades av DN i oktober tog fyra procent av grundskolorna emot en tredjedel av alla nyanlända elever 2014, samtidigt som 1 207 skolor inte tog emot en enda elev.

Regeringen har nu beslutat att landets alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända enligt statliga anvisningar.

Dessutom ska regeringen utreda hur fler skolor ska kunna ta emot nyanlända elever, bland annat genom att se över friskolornas kösystem.

Kommentera