sprak_0
Språkdagarna

Fokus på språk – så in i Norden

Vinsten av flerspråkighet. Det är det övergripande temat för de nordiska språkdagarna som Språklärarnas riksförbund anordnar nästa vecka.
– Vi behöver åstadkomma en attitydförändring gällande språk och rikta strålkastarna mot hur illa det faktiskt är i dag, säger Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund.

”Språk så in i Norden” är namnet på årets språkdagar, som hålls på Norra Latin i Stockholm 18-19 april. Språklärarnas riksförbund anordnar årligen fortbildning för språklärare och i år har både föreläsare och ämneslärarföreningar från våra grannländer bjudits in.

– Vi har slagit på stort och investerar 200 000-300 000 kronor av vårt kapital på de här dagarna, berättar Helena von Schantz, som är ordförande för Språklärarnas riksförbund, förstelärare på Vammarskolan och språkansvarig i Valdemarsviks kommun.

Vid sidan av ett stort antal workshops hålls också flera föreläsningar, som med Hans-Jürgen Krumm, professor emeritus vid universitetet i Wien, som ska tala om flerspråkighet ur en demokratiaspekt. Emanuel Bylund, professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, ska föreläsa om hur språkinlärare tillägnar sig nya sätt att se verkligheten och Siv Björklund, professor i nordiska språk vid Vasa universitet och chef för det finska Flerspråkighetsinstitutet, ska tala om att ”bada i språk” – hur tvåspråkighet öppnar vägen till flerspråkighet.

Dessutom kommer internationellt uppmärksammade Lundaforskaren Johan Mårtensson berätta om hur språkinlärning tränar och till och med förändrar våra hjärnor.

– Vi har väldigt bra keynote-speakers, säger Helena von Schantz.

Vid sidan av fortbildning och möjligheten för språklärare att knyta nya kontakter är språkdagarna viktiga för att lyfta språkens ställning i den svenska skolan, påpekar hon.

På måndag hålls en paneldiskussion med bland andra professorn och ledamoten i Svenska Akademien Tomas Riad, utbildningsminister Gustav Fridolin, Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson samt företrädare för språklärarorganisationerna i de nordiska länderna.

– Det finns en uppfattning i Sverige om att det räcker med att kunna engelska som främmande språk. Vi behöver åstadkomma en attitydförändring och skapa en opinion och uppmärksamhet kring de många vinsterna med flerspråkighet och visa varför det är viktigt att även satsa på nordiska och moderna språk. Varje nytt språk stödjer de föregående och underlättar för nästa, säger Helena von Schantz. 

Kommentera