prov_cwg

Camilla Waltersson Grönvall, (M) utbildningspolitisk talesperson.

Slutreplik

Fokusera på snabba lösningar för nationella proven

Slutreplik. Regeringen borde lägga fokus på att lösa frågetecken och utmaningar för att möjliggöra att digitala prov och extern rättning kan bli verklighet snabbare än 2022, skriver Camilla Waltersson Grönvall, (M).

Sveriges nuvarande regering har en tendens att vara fokuserad på problem snarare än lösningar, vilket blir tydligt i Anna Ekströms (S) svarmin tidigare artikel. I ett försök att kritisera våra förslag om digitaliserade prov så använder Anna Ekström en mycket underlig argumentation. Ministern skriver följande: ”[…] verkligheten är den att med digitalisering kommer andra problem, till exempel att proven sprids i förväg.”.

Vi moderater ställer oss frågande till detta då ministern inte verkar vara medveten om att spridning av nationella prov i förväg är ett problem redan i dag, som bättre kan förhindras med just digitalisering. Att prov sprids via foton, tagna av elever, är ett problem. Sådana foton släpps sedan ofta på forum såsom Flashback. Det är just för att minska denna risk som vi moderater föreslår digitaliserade prov som släpps till skolorna precis innan, eller vid, provtillfället.

Anna Ekström är dessutom kritisk till moderaternas förslag om extern rättning, detta utan att ge ett enda motargument. Extern rättning är inte bara en bra åtgärd mot fusk på enskilda skolor utan även en rättvisa för eleverna, vad gäller bedömning. Extern rättning är dessutom en god åtgärd för att göra skolan mer likvärdig då bedömningen av prov blir jämlik för alla.

Utöver digitala prov och extern rättning vill vi moderater än en gång betona vikten av att de nationella proven ska genomföras vid samma tidpunkt över hela landet. Även detta för att minska risken för fusk.

Att reformer ska genomföras med noggrannhet och precision är en självklarhet för oss alla. Men det får aldrig avskräcka från att agera. För varje läsår som proven inte är digitaliserade och externt rättade så kommer fusket att fortsätta. Det riskerar hela legitimiteten för de nationella proven. Det är därför illavarslande att regeringen och Anna Ekström i stor utsträckning fokuserar på problemen med digitala prov, vilka är avsevärt färre än dagens problem. Ministern borde i stället lägga fokus på att lösa frågetecken och utmaningar för att möjliggöra att digitala prov och extern rättning kan bli verklighet snabbare än 2022.

Camilla Waltersson Grönvall, (M) utbildningspolitisk talesperson

Kommentera