axen_olin

Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Debatt

”Följ varje elevs klassresa”

Debatt. ”Följ varje elevs klassresa – så att rätt hjälp snabbt kan komma på plats där det behövs”, skriver Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Under veckan ägde skolans dag rum, då vi firar landets lärare och elever, och deras outtröttliga arbete för att alla ska få en god utbildning och kunna förverkliga sina drömmar och mål. Moderaterna vill att skolan ska vara en plats som ger alla barn möjligen att nå sin fulla potential, oavsett var man bor eller kommer ifrån. Tyvärr ser det inte ut så i dag.

För fem år sedan gick Socialdemokraterna till val på en skola i europeisk toppklass. Den svenska skolan skulle hamna på topp fem bland de europeiska länderna kunskapsmätningen Pisa. Så har det inte blivit. Löften om att lösa lärarbristen har inte heller infriats. I stället lämnar varje år drygt 17 000 elever grundskolan utan gymnasiebehörighet och alldeles för få söker sig till läraryrket. Moderaterna vill därför genomföra flera förändringar för bättre möjligheter att följa elevernas utveckling, skapa fler lärare och se till att fler stannar i yrket.

  • Följ varje elevs klassresa

Enligt Skolverket har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Lärarbristen och boendesegregationen är två viktiga pusselbitar, men politiken har också misslyckats med att identifiera de skolor som behöver hjälp och sätta in rätt resurser. På flera håll i världen finns exempel på hur man kan göra detta genom relevanta kvalitetsmått som följer elevernas kunskaper från den första till den sista dagen i skolan.

Därför behöver Sverige utforma ett robust kvalitetsmått som mäter varje skolas bidrag till elevernas kunskapsutveckling, så att rätt hjälp snabbt kan komma på plats där det behövs. De skolor som inte klarar av sitt uppdrag måste läggas ner.

  • Förbättra lärarutbildningen

Mindre än hälften av de ämneslärarstuderande som påbörjar utbildningen går kvar på det tredje läsåret, och på grundlärarprogrammet är det fyra av tio som hoppar av (Ekot 3/9). Kvaliteten på lärarutbildningen brister och Universitetskanslersämbetet gav nyligen hälften av de granskade lärarutbildningarna omdömet ”ifrågasatt kvalitet”. Moderaterna vill skärpa antagningskraven, förbättra den praktik som lärarstudenterna gör på skolorna, och ge metodik, didaktik, ledarskap och specialpedagogik ett mycket större utrymme på utbildningen. Utan högre kvalitet kan vi inte förvänta oss att fler ska välja utbildningen.

  • Satsa på högre löner och karriärutveckling

Ett attraktivt läraryrke kräver också att erfarenhet och kompetens syns i lönekuvertet och att alla lärare får rätt att fortsätta utvecklas under yrkeslivet. Vi är därför glada att regeringen gått med på att behålla vår lönesatsning för skickliga lärare. Men det räcker inte. Ett nationellt professionsprogram för att säkerställa lärares karriärutveckling behövs. Alla lärare måste få möjligheten att fylla på sina kunskaper.

  • Rektor och skolledning måste prioriteras

För att en skola ska lyckas krävs ett gott ledarskap. Allt för länge har rektorernas roll urholkats och fått stå i skymundan. Vi vill stärka rektorerna i deras arbete genom utbildning, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

Trots att så gott som alla politiska partier efterlyser fler lärare och vikten av en skola där alla elever får samma chans så kommer förändringarna inte till stånd. Samtidigt som regeringen och dess stödpartier fortsätter med utredning efter utredning står alltför många lärare utan de resurser som krävs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Moderaterna står redo att stödja varje förslag som ger oss fler lärare och bättre möjligheter att följa varje elev från den första skoldagen till dagen med studentmössa i hand. Frågan är vad regeringen väntar på?

Kristina Axén Olin (M), utbildningspolitisk talesperson

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera