corona
Corona

Folkhälsomyndigheten undersöker covid i skolan

En pilotstudie ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och lärare.
– En teori är att närhet till barn och unga skapar ett skydd, säger Lina Schollin Ask på Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt som alltfler rapporter kommer om skolor som stänger på grund av smittspridning annonserar Folkhälsomyndigheten att man ska genomföra en första studie på immunförsvaret hos barn och unga, och de som jobbar nära dem i skolan.

Folkhälsomyndighetens hypotes är att barn och unga genom tidigare infektioner kan ha ett skydd via immunförsvaret, och att det skyddet eventuellt även finns hos skolpersonalen.

Lina Schollin Ask
Lina Schollin Ask | Foto: Folkhälsomyndigheten

– Barn och unga blir vad vi vet hittills inte lika sjuka som äldre, men vi vet inte riktigt varför. Vi ska undersöka en teori som säger att tidigare förkylningar av andra coronavirus skulle kunna ge ett skydd, en så kallad korsimmunitet, säger Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten, till Skolvärlden.

Det skulle enlig teorin kunna vara så att tidigare infektioner av coronavirus skapar ett minne i T-cellerna som gör att kroppen bättre kan bekämpa en efterföljande covid-19-infektion.

Lina Schollin Ask nämner också en nyligen publicerad studie i Skottland som säger som säger sig bekräfta en annan teori: att små barn skulle kunna vara en skyddande faktor mot covid-smita. Att jobba nära dem skulle alltså i sig kunna utgöra en sorts skydd.

– Det är inte vi som säger detta, det är en annan studie. Men kan det vara så att personalen boostas av att vara nära barn? Det är inte alls säkert att vi hittar något som visar det, men vi vill undersöka det.

Det har ju hela tiden hetat att skolan inte är en stor smittspridare. Är det här första gången den tesen verkligen testas?

– Vad jag vet. Hittills har man fokuserat på de allvarligt sjuka under pandemin, och det har ju varit bra. Men nu är det viktigt att vi lär oss mer om hur det här viruset fungerar i barn och de som jobbar nära dem. Det är ju tack vare lärarna som skolorna kan fortsätta vara öppna, säger Lina Schollin Ask.

Hon är medveten om den oro som många lärare känner inför att fortsätta åka till och vistas på jobbet samtidigt som stora delar av samhället mer eller mindre stänger ner och jobbar hemifrån.

– Vi ser det här som en pusselbit i att lära oss mer om immuniteten hos barn och unga och skolpersonal. Jag skulle väldigt gärna säga att det här kommer att mildra oron, men eftersom jag inte vet vad vi kommer fram till kan jag inte säga det, säger hon.

Studien ska genomföras på fyra skolor i Stockholm i samarbete med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Vilka skolor det handlar om eller hur många individer som kommer att ingå i studien vill Lina Schollin Ask inte gå in på.

– Vi håller på att rekrytera deltagare nu. Det är viktigt att det här genomförs på frivillig basis och att vi underlättar blodprovstagningen så mycket vi kan. Det är erfaren personal som utför detta, man får bedövningsplåster innan och de som deltar kommer få svar på om man har antikroppar eller ej mot det nya coronaviruset.

Pilotstudien genomförs under november och december. Beroende på vad den kommer fram till kan projektet komma att skalas upp under 2021. Då skulle tester kunna genomföras som är stora nog att dra slutsatser för hela befolkningen.

Kommentera