Debatt

”Folkhögskolan ska inte vara ett reservkomvux”

SD debatt folkhögskola

”Förskjut inte det ordinarie utbildningsväsendets ansvar till folkhögskolan – den är en egen utbildningsform som fyller ett särskilt syfte i svensk utbildning”, skriver Bo Broman och Patrick Reslow (SD).

.

Det är uppenbarligen högtryck just nu i den socialdemokratiska lögnfabriken inför stundande val. I brist på egen politikutveckling är Socialdemokraternas strategi att smutskasta och förvränga andra partiers politik i syfte att undvika anständiga diskussioner i sakfrågor.

Senast i raden är utbildningsminister Anna Ekström som på Twitter försöker påskina att Sverigedemokraterna skulle ha något emot folkbildning. Så är inte fallet, men folkbildningen kan heller inte vara ett fredat område. Även folkbildningen ska självklart kunna diskuteras och – vid behov – kritiseras, precis som är fallet med andra delar av kultur- och utbildningsväsendet.

Vi reagerar inte mot folkbildning

Folkhögskoleväsendet har utan tvekan spelat en viktig roll i framväxten av demokratin i Sverige. Genom kurser och utbildningar har folkhögskolor berikat dem som sökt sig dit med kultur, kunskap och praktiska färdigheter, vilket varit givande såväl privat som yrkesmässigt. Denna särprägel vill Sverigedemokraterna värna och inte göra folkhögskolorna till ännu ett av socialdemokratins utbildningspolitiska misslyckanden.

Regeringen driver nu på för att öka andelen allmänna kurser på svenska folkhögskolor. Vi anser att detta är fel. Allmän kurs syftar till att ge behörighet till vidare studier, och den ursprungliga tanken var att maximalt 15 procent av folkhögskolornas kursutbud skulle omfattas av denna studieform. Idag har den vuxit till cirka 40 procent, vilket i längden riskerar att slå ut flera andra samhällsviktiga och folkbildande kurser som folkhögskolor erbjuder. Det är detta vi reagerar mot, inte folkbildningen i sig.

Skjut inte över ansvaret till folkhögskolorna

Det primära ansvaret för att vuxna människor ska tillgodogöra sig behörighet för vidare studier vilar på de kommunala vuxenskolorna. Den socialdemokratiska regeringen har varit högst ansvarig för det haveri som har skett inom den svenska skolan. Istället för att erkänna detta misslyckande ägnar den sig istället åt att dumpa ansvaret på andra aktörer – däribland folkbildningen och folkhögskolorna.

Det är viktigt att vi inte förskjuter det ordinarie utbildningsväsendets ansvar till folkhögskolorna. Sverigedemokraternas inställning är således att folkhögskolan ska behålla sitt ursprungliga syfte som en del av folkbildningen och inte vara en utbildningspolitisk åtgärd från regeringen.

Den fyller ett särskilt syfte

För att lösa problemen med en bristande vuxenutbildning behövs det nya reformer inom utbildningsväsendet. Vi förespråkar därför stärkta gymnasiala yrkesprogram, mer samarbete med yrkeshögskolan och ökade satsningar på yrkesvux.

För Sverigedemokraterna är inte folkhögskolorna ett reservkomvux utan en egen utbildningsform som fyller ett särskilt syfte i svensk utbildning. Det är tråkigt att utbildningsministern ständigt kommer med ogrundade anklagelser och väljer konflikt istället för att diskutera hur folkbildningen kan stärkas och utvecklas. Ingen folkhögskola i landet är betjänt av detta.

Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson

Patrick Reslow (SD), gruppledare i utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera