gunilla_rist
Foto: Privat, Shutterstock.com
Arbetsmiljö

Föräldrar använder status som påtryckningsmedel

Påtryckning vid betygssättning, subtila trakasserier och drev mot skolpersonal. Påstridiga föräldrar är ett stort problem för skolor i välbärgade områden.
– En del lärare börjar tvivla på sitt yrkesval, säger Gunilla Rist, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

I en intervju med Sveriges Radio berättar Marie Ahlén, rektor på Nygårdsskolan i Billdal i Göteborg, att skolan har problem med överengagerade föräldrar som använder sin höga status som påtryckningsmedel.

– Vi ser att det finns en tendens att man försöker trycka på extra och försöker använda sin titel för att komma något längre, säger hon till P4 Göteborg.

Nygårdsskolan är dock inte ensam om att ha den här typen av problem. En rundringning som P4 Göteborg har gjort visar att också andra skolor i socioekonomiskt starka områden har bekymmer med föräldrar som lägger sig i allt från undervisning till betygssättning.

Lärare och rektorer vittnar om subtila trakasserier, som att föräldrar understryker sin höga status inom näringslivet och återkommande skriver sina titlar i mail, används som påtryckningsmetoder för att få sin vilja igenom. I vissa fall har det till och med hänt att föräldrar har tagit med juridiska ombud på betygssamtal, enligt P4 Göteborg.

Gunilla Rist, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg, delar bilden av att påstridiga föräldrar kan utgöra ett stort problem på skolor i välbärgade områden.

– Det är absolut ett arbetsmiljöproblem för många lärare. En del lärare börjar tvivla på sitt yrkesval och det kan leda till stor psykisk stress.

Hennes erfarenhet är att det främst är föräldrar i socioekonomiskt starka områden som har resurser och möjlighet att påverka skolan. 

– Det kan handla om betyg, men också om särskilt stöd till sitt barn. Oavsett så ökar naturligtvis chansen att få igenom krav om du som förälder kan tala för dig. När det gäller särskilt stöd ska man dock komma ihåg att dessa resurser är begränsade och att det då samtidigt finns elever på skolan som då riskerar att bli utan trots behov, säger Gunilla Rist till Skolvärlden. 

Hon har själv inte varit i kontakt med någon lärare som har vittnat om hur juridiska ombud deltagit i betygsamtal. Däremot har hon fått tagit del av flera andra berättelser om föräldrar som ägnat sig åt subtila trakasserier och drev mot skolpersonal.

– Det kan handla om mail i samband med betygsättning där föräldrar undertecknar med sin titel gång på gång. Sedan finns det föräldrar som skickar sms till lärare hela dagarna och förväntar sig att få svar direkt.  

– Under pandemin har jag även hört om föräldrar som kräver att lärare ska sätta upp kamera i klassrummet. Främst för att säkerställa att deras barn inte missar något, men också för att de ska kunna vara med under undervisningen, säger Gunilla Rist.

För att få bukt på problemet och skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig skola menar fackförbundet att det krävs en rad åtgärder.

– Vi har redan sett exempel på kloka rektorer som går in, avlastar och backar upp sin personal, vilket också är ett krav från oss. Vi vill se tydlighet från chefen i hur skolan ska hantera överengagerade föräldrar och hur långt en lärare förväntas gå för att komma föräldrarna till mötes, säger Gunilla Rist.

Slutligen påpekar hon att lärares främsta arbetsuppgift inte bör vara att sitta och svara på mail och sms, utan att tid till att planera och efterarbeta undervisning måste prioriteras.  

Kommentera