shutterstock_247119685
Debatt

Debatt: ”Föräldrar behövs i skolan”

Debatt ”Att inte ha föräldramöten i skolan är en uppgiven osthyveltaktik som inte löser något av skolans riktigt stora problem”, skriver Föräldraalliansen.

Skolans kris påminns vi om varje dag. Svaga studieresultat, vantrivsel, lärarbrist, psykisk ohälsa, oro, stök, mobbning och skolk.

Förslag till lösningar haglar. Ett av de stora tvisteämnena är föräldrarnas roll i skolan. Föräldrar sägs lägga sig i skolans arbete på tok för mycket. Tidningen Skolvärlden (Nr 1, 2017) slår fast att ”7 av 10 lärare pressas av föräldrar”. Kolumnister skriver till exempel ”Värst i skolan – föräldrarna” (Carina Glenning i Corren april 2017), eller ”… den vanvettiga idén att föräldrar skulle få mer inflytande över skolan. Hur tänkte vi där? Föräldrar ska hållas kort …” (AC Marteus i Expressen nov 2014).

Men samtidigt beskrivs föräldrar som det motsatta problemet i skolan. De påstås att de inte engagerar sig i sina barn. ”Den bortskämda medelklassen måste vakna ur sin lyxlirarkoma” (Marteus igen, i maj 2015) .”Skärp er föräldrar, ni förstör för eleverna” (Naomi Abramowicz i Expressen, dec 2016). Eller boken ”Hur barnen tog makten” av David Eberhardt (2013).

Lärarnas arbetssituation är pressad. Många känner inte att de kan göra ett bra jobb. 65 procent anger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter, och 81 procent har besvär av stress (Skolvärlden nr 7, 2017). Det är mycket allvarligt, eftersom en trygg och framgångsrik skola är beroende av trygga och framgångsrika lärare.

Skolan är till för våra barn. Därför ska självklart vi föräldrar och skolans personal samarbeta. Mycket mer! Däremot kan samarbetet utformas vid varje lokal skola. För en del barn räcker det med ett utvecklingssamtal per termin. Andra barn behöver ett mycket tätare samarbete mellan de vuxna för att skolgången ska fungera. Varje barn, varje klass och varje skola är unik. Personal och föräldrar kan tillsammans bedöma vilka behov barn och personal har för att uppfylla det lagar och styrdokument kräver. Ett föräldramöte måste vara meningsfullt, både för personal och föräldrar. Vi vill ha samverkan – för barnens bästa. Och hälften av föräldrarna vill ha mer information (Skolenkäten 2015).

Nu höjs röster för att lärare inte ska lägga tid på föräldramöten. Det föreskrivs inte uttryckligen i skollagen. Det är en uppgiven osthyveltaktik som inte löser något av skolans riktigt stora problem. Det behövs ett verkligt samarbete, ett sådant som Skollagen föreskriver, en samverkan där både föräldrar och lärare uppdateras om barnens utveckling och om verksamheten.  

Så låt oss, lärare och föräldrar tillsammans, vända oss till dem som i åratal försummat sin skola. Och det är skolans huvudmän, alltså ägarna, politikerna i de 290 kommunerna och styrelserna i de ca 800 friskolorna. Det är inte deras uppfattning om hur pengar ska användas som ska avgöra hur trygg skolan ska vara för våra barn och personalen. Det avgör skollagen. Och det är vi, föräldrar och personal, som behöver de nödvändiga förutsättningarna.

Föräldraalliansen Sverige

Kommentera