skarmavbild_2016-02-16_kl._10.10.31

I undersökningen från Svenskt Näringsliv fick föräldrarna ange vilket gymnasieprogram de helst ser att barnet väljer. Respondenterna kunde ange flera svarsalternativ.

| Foto: Svenskt Näringsliv
Gymnasievalet

Föräldrar ratar yrkesprogrammen

Bara sex procent av föräldrarna råder sina barn att välja ett yrkesprogram i gymnasiet.

Det visar en ny undersökning gjord av Svenskt Näringsliv.

Runt 500 föräldrar till ungdomar födda 2000 och 2001 har deltagit i en undersökning om gymnasievalet som Ipsos gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Föräldrarna har bland annat fått svara på frågan om de har någon åsikt om vilken typ av program barnet bör välja. Svaren visar att 59 procent helst ser att barnet börjar på ett högskoleförberedande program. 32 procent har ingen speciell åsikt i frågan, medan endast 6 procent anser att barnet bör börja på ett yrkesförberedande program.

Naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammen är populärast hos föräldrarna. Bara två procent skulle råda sitt barn att välja vård- och omsorgsprogrammet eller restaurang- och livsmedelsprogrammet, trots goda utsikter att få jobb efter avslutad gymnasieutbildning.

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, menar att siffrorna är anmärkningsvärda. I en kommentar konstaterar han att yrkesprogrammen i många fall leder till jobb med bra lön, direkt efter avslutad utbildning.

”För många unga har det fortfarande för svårt att skaffa sig sitt första jobb och företagen har ofta svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt vet vi att yrkesprogrammen många gånger är en bra väg till att skaffa sig rätt kompetens för att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden och den gymnasiala yrkeskompetensen är efterfrågad av många företag”, skriver han.

Föräldrarna i undersökningen menar att det viktigaste är att barnet väljer en utbildning hen är intresserad av, men många framhåller också att de gärna ser att barnet går en utbildning som ger många valmöjligheter.

Olsson konstaterar att föräldrar har en stor inverkan på barnens utbildningsval och menar att det vore önskvärt om de vuxna uppdaterade sin bild kring yrkesprogrammen.

”Tyvärr speglas elevernas låga intresse för yrkesprogrammen av föräldrarnas syn på gymnasieskolan.”

Han pekar också på att omkring hälften av tjejerna och 40 procent av killarna som gått det samhällsvetenskapliga programmet studerar på högskola tre år efter examen.

”För den som väljer att inte studera på högskolan och inte har yrkeskunskaper riskerar inträdet på arbetsmarknaden bli komplicerat”, skriver han på Svenskt Näringslivs hemsida.

Kommentera