tonaringforaldrar
Undersökning

”Föräldrar – sluta inte engagera er”

Fyra av tio föräldrar engagerar sig inte i sina barns skolgång. Samtidigt upplever en stor majoritet av lärarna att de ofta engagerar sig i elevernas problem, men att tiden inte räcker till för att göra det på ett bra sätt. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund.
– Lärare kan göra mycket, men de kan inte göra allt, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 

Det är drygt 1 000 högstadie- och gymnasielärare som har svarat på frågor om hur de upplever stödet till eleverna från föräldrar och andra vuxna i skolan och samhället.

Undersökningen visar att föräldraengagemanget många gånger är för litet. Hela 40 procent av lärarna upplever att föräldrarna har ett litet eller mycket litet engagemang i sina barns skolgång.

Samtidigt säger en majoritet av lärarna att de själva ofta eller mycket ofta engagerar sig i problem som eleverna har, som inte är undervisningsrelaterade, men att de ofta känner att tiden inte räcker till för att göra det på ett tillfredsställande sätt.

– Det är tydligt att lärare kan och vill, men de måste också få tid till de sociala kontakterna. De behöver mer tid inom undervisningen för varje elev, säger Bo Jansson.

Organisationen Mentor Sverige har också gjort en undersökning av ungas situation. Deras studie visar att unga vill ha mer tid med vuxna och fler mötesplatser där de kan möta vuxna. Den visar också att ungdomarna upplever att de får stöd i skolan, men att det inte är tillräckligt.

– Det behövs mer stöd och hjälp från elevhälsan, rastvakter och lärarassistenter. Alla kan vittna om att det här stödet har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet snarare har ökat. Men det behövs också stöd från samhället i övrigt. Alla vuxna har ett ansvar här. Precis som skolan måste kompensera för elevers socioekonomiska förutsättningar måste samhället i övrigt också kompensera, så att alla barn och ungdomar får samma chans, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund vill att det tydliggörs vilket ansvar lärarna har för elevernas välmående, och vilket ansvar eleverna själva, föräldrar, rektorer, andra vuxna och resten av samhället har.

– Lärarnas viktigaste uppdrag är elevernas kunskapsutveckling. Men det sociala uppdraget är också viktigt och det finns ingen motsättning emellan dem. Elever som inte mår bra behöver någon att prata med, annars kan de inte lära sig.

Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige kommer nu tillsammans resa runt i landet och arrangera runda-bords-samtal med politiker, rektorer, ungdomar, lärare och det lokala näringslivet för att se hur man kan skapa fler utrymmen där ungdomar kan umgås och träffa vuxna.

– Ett viktigt budskap till alla föräldrar är: Sluta inte engagera er! Ni engagerar er mycket i era barn när de är små, men när de blir äldre försvinner mycket engagemang. Det är fel, ni behövs även då. 

Kommentera