minna_nynalanda
Debatt

”Förbättra utbildningen för nyanlända!”

Vi ser stora brister i hur vi lyckas med utveckling och kvalitetssäkring av utbildningen för nyanlända elever, skriver Minna Toivo, Feministiskt initiativ Umeå.

Språket är nyckeln!

I debatten för lyckad integration hamras budskapet in om vikten av att kunna det svenska språket!
 
Men vi ser stora brister i hur vi lyckas med utveckling och kvalitetssäkring av utbildningen för nyanlända. Trots väl utarbetade nationella styrdokument och tydliga riktlinjer från Skolverket.
 
De pedagoger som arbetar med utbildning för nyanlända har en enormt viktig och svår uppgift. Utbildningen måste individanpassas för varje elev, då gruppen nyanlända självklart inte är homogen. Det är människor med olika språk, religioner, utbildningsbakgrunder, drömmar, erfarenheter och förväntningar. De kan rimligtvis inte heller känna till det svenska skolsystemet eller vilka rättigheter och skyldigheter vår demokrati har. 

I alla skolverksamheter som tar emot nyanlända elever måste man även vara beredd på att det börjar och slutar elever oberoende av läsårstider. Det kräver flexibilitet och beredskap i verksamheten.
 
Vi vill se en långsiktig plan för hur inkluderingen av de nyanlända ska gå till. Det behövs ökad kunskap om dessa verksamheter hos de beslutande politikerna och det är viktigt att detta kommer till stånd snarast. 
 
Bland annat behöver vi ge förutsättningar för validering och kartläggning av de nyanländas kompetenser, vi behöver ge mer resurser till att fortbilda alla lärare, oavsett ämne, i språkutvecklande arbetssätt. 

Vi behöver ge mer resurser till förebyggande elevhälsoarbete, vi behöver ha fler vuxna som möter eleverna på skolorna i form av skolvärdar och studiehandledare med rätt kompetens och modersmål. 
 
Vi måste satsa på skolan, på riktigt! Det räcker inte med att höja lönerna för lärarna eller att införa ordningsbetyg och fler prov!
 
Kortsiktig, ängslig politik blir dyrt i längden. 
 
Minna Toivo
Feministiskt initiativ Umeå

Kommentera