Fackens ordföranden

Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Fackligt

Förbunden överens: Så planeras för ny organisering av Sveriges lärare

Facken är överens om att gå vidare med planerna på en ny facklig organisering inom utbildningssektorn.
Men också om en egen organisation för skolledare inom ramen för en gemensam federation.

Detta händer nu:

Under förutsättning att det fortsatt finns en samsyn gällande de grundläggande förutsättningarna och en samsyn gällande inriktning till en ny organisering avser förbunden att: 

  • genomföra extra kongresser i Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund och ett extra förbundsmöte i LR senast oktober 2021. Inför dessa sammankomster ska en gemensam inriktning till en ny organisering presenteras.
  • inhämta synpunkter gällande förslag till inriktning hos medlemmar och ombud inom respektive organisation.
  • att utifrån en gemensam inriktning lägga förslag på en ny gemensam organisering till parallella kongresser/förbundsmöten i maj 2022 med syfte att etablera en gemensam organisering från och med 1 januari 2023.
  • Sveriges Skolledarförbund avser att ingå i den nya gemensamma organiseringen från och med den 1 januari 2023. Det formella beslutet kommer att slutligen fattas av kongressen våren 2024.

Sedan i våras har representanter för Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund diskuterat bildandet av en ny facklig organisering inom utbildningssektorn.

– Samtalen har varit konstruktiva, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Förbunden har nu antagit en gemensam avsiktsförklaring om att fortsätta dialogen. Man har även kommit överens om fyra grundläggande förutsättningar för en ny organisation:

  • Den nya organiseringen ska vara medlem i Saco.
  • Medlemmarna har en akademisk utbildning. Lärare som är behöriga för sina uppdrag.
  • En ny organisering är av federativ karaktär eller en federation.
  • Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.

I veckan sade en majoritet i LR:s förbundsstyrelse ja till avsiktsförklaringen. Tre ledamöter röstade nej.

– Enligt vår senaste medlemsundersökning finns det ett stöd bland medlemmarna i LR att prova något nytt tillsammans med de andra förbunden. Åtta av tio ställer sig bakom en ny organisering för Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare, säger Åsa Fahlén.

– Nu går vi in i konkreta samtal och processer om hur detta nya ska kunna se ut. Det är nu det tuffa arbetet börjar. Vi har för avsikt att hitta något gemensamt. Men det måste bli något som är bättre för medlemmarna.

I dag kan både lärare och skolledare vara medlemmar i Lärarförbundet. Enligt den gemensamma avsiktsförklaringen mellan förbunden ska skolledare ha en egen organisation inom ramen för en ny gemensam organisering på utbildningsområdet.

– Vi är överens om den här skrivningen, vilket dessutom var avgörande för att LR skulle säga ja till avsiktsförklaringen. Men hur denna organisering ska ske i praktiken är vi inte riktigt framme med. Vi och Lärarförbundet har i grunden lite olika ingång i frågan om skolledarnas organisering. Men ett viktigt steg är taget i och med den här skrivningen.

Hur stor är sannolikheten att det blir en ny gemensam organisation?

– Det är svårt att säga. Men jag hoppas. Vi går in i detta med full kraft och en genuin vilja att hitta något som kan stärka Sveriges lärarkår. Jag tror att det finns en reell möjlighet att göra något som blir riktigt bra.

Många aktiva LR-medlemmar är upprörda över vad de anser är Lärarförbundets aggressiva försök att värva LR-medlemmar.

– När vi nu har tecknat denna avsiktsförklaring är tanken att vi ska gå in i gemensam process och försöka hitta någonting tillsammans. Då är det viktigt att alla parter agerar på ett konstruktivt sätt, säger Åsa Fahlén.

– Vi har även tecknat ett nytt samverkansavtal med Lärarförbundet där en del är att vi ska rekrytera med respekt.

Senast oktober ska Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund genomföra extra kongresser och LR ett extra förbundsmöte.

Om de tre förbunden kommer fram till ett gemensamt förslag kommer beslut fattas på respektive förbunds kongress/förbundsmöte i maj 2022. Dessförinnan väntas LR bland annat ha en medlemsomröstning i frågan.

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kommenterar i ett pressmeddelande:

– Vårt mål med en ny organisering för Sveriges skolledare är att bygga ett ännu starkare förbund för landets skolledare. Ett samlat förbund för samtliga landets skolledare ger oss mer styrka för att arbeta för professionsutvecklingen för skolledare och i det utbildningspolitiska arbetet. Jag är mycket glad att vi nu tar det första steget med en gemensam avsiktsförklaring, säger han.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet säger:

– Vi lärare och skolledare står inför många utmaningar. Vi ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar samtidigt som vi inte får den löneutveckling vi förtjänar utifrån utbildning och kompetens. Det är ohållbart och därför behöver vi kraftsamla i en starkare gemensam organisering för att tillsammans få till stånd en förändring och maximera medlemskraften.

Sacos ordförande Göran Arrius reagerar positivt på nyheten.

– Det här är goda nyheter. Det är glädjande om vi kan samla fler akademiker i Saco. Lärare och skolledare behöver starka fackliga företrädare, därför är vi positiva till att de tagit det här gemensamma steget, säger han.

Kommentera