kristinaringqvist
Lärarkommentar

”Förebilder behövs i varje klass”

Tomas Tobé, moderaternas skolpolitiska talesperson, bjöd in till ett seminarium om studiero i Almedalen. Högstadieläraren Kristina Ringqvist var en av de som deltog och delade med sig av sina erfarenheter. Skolvärlden fångade henne för ett samtal efteråt. 

Mer än hälften av lärarna i årskurs 1–6 lägger en stor del av sin lektionstid på att skapa lugn och ro i klassrummet. Det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund nyligen gjort.

Det är en bild som även Kristina Ringqvist, högstadielärare i svenska, historia, samhällskunskap, religion och geografi på Vällingbyskolan utanför Stockholm, känner igen sig i.

– I dag tycker jag att vi har det ganska bra. Vi är många erfarna lärare på skolan och vi jobbar hårt med struktur. Alla skriver upp på tavlan vad som ska hända under lektionen och har en tydlig start på den. Jag har till exempel musik på när eleverna kommer in i klassrummet och stänger av den när lektionen börjar. Struktur hjälper. Men det är också viktigt med en blandning av elever i klasserna, så att det finns förebilder i varje klass. Hur ska eleverna annars veta att de ska räcka upp handen, läsa på läxan och så vidare.

Vilken betydelse har stök och oro i klassrummen för studieresultaten?

– Jag tror att bristen på studiero är en viktig orsak, det visar ju Pisa också. Visst, en del elever kan sitta i vilket klassrum som helst och lära sig, men för många gör stök att de skärmar, att de inte orkar lyssna på läraren genom allt brus. Men det är jättesvårt att peka på en grundorsak till de sjunkande resultaten, det är flera saker som har samverkat tror jag. Kommunaliseringen var inte bra, valfriheten var inte heller bra och kom ungefär samtidigt och de har gjort att vi har mer segregerade skolor och klasser i dag.

Ni startade matte-NO-klasser för ett par år sedan, men har nu tagit bort dem. Varför då?

– Vi startade dem för att locka till oss elever och lyckades väldigt bra med det. Men vi märkte samtidigt att det skapade problem i de ”vanliga” klasserna. Blandningen av elever försvann och de goda förebilderna samlades i matte-no-klasserna. Så i år tog vi bort dem.

Flyttar ni om elever när det blir stora skillnader mellan klasserna?

– Ja, ibland gör vi det. Ofta ringer föräldrar och säger att min dotter måste gå i den klassen. Det används ju som maktmedel i dag och det tycker jag väldigt illa om. Ska man få fungerande klasser så måste skolan få bestämma indelningen och det är inte alltid det bästa att gå i samma klass som bästisen.

Hur viktigt är det att ha skolledningen med sig för att kunna skapa lugn och ro?

– Det är oerhört viktigt. Vi har haft skolledningen med oss i varierande grad genom åren, men jag skulle säga att det är a och o. Det kommer alltid vara jobbigt i vissa klasser då och då, så är det. Drar du in 30 tonåringar i ett klassrum så är det klart att det blir det. Men om man som lärare känner att man har stöd från rektor, att hen förstår att i den här klassen har vi jätteproblem och du kan få stöd för att flytta om några elever så blir det så mycket lättare att jobba på den skolan.

Ni samlar in elevernas mobiltelefoner i början av varje lektion. Du berättade att skolinspektionen kritiserade er för det vid sin senaste inspektion. Hur hanterade ni den kritiken?

– Vi har fortsatt att samla in alla mobiler. Skolinspektionen förbjöd oss inte att samla in dem, men ifrågasatte varför vi gör det. Vi gör det för att vi har haft mycket problem med mobilerna tidigare. Det är inte så att vi alltid har mobilerna hela lektionerna, ibland är de ju bra att använda, men vi samlar alltid in dem när vi ska ha genomgång.

Vilket ansvar har föräldrarna för ordningen i klassrummen?

– Föräldrarna har ett stort ansvar. De ska prata gott om skolan och om hur viktig skolan är. Naturligtvis ska de lyssna på sitt barn om de har kritik mot skolan eller läraren. Men de kanske inte direkt ska köpa allt barnet säger, utan lyssna och sen höra med andra föräldrar och be sitt barn prata med läraren. Men framförallt är det viktigt att föräldrarna pratar gott om skolan och talar om att lärare också är människor, en del är jättebra, en del är sisådär. Man får lära sig att leva med det också.

Vilken roll tror du inkluderingen av alla elever har spelat för studieron?

– Forskningen säger ju att det är positivt för elever som i dag blir inkluderade och jag tror att det skulle kunna vara bra om man tillförde mycket mer resurser till skolorna. Men det man har gjort i dag är snarare en besparingsåtgärd. Kommunerna har kunnat lägga ner små klasser och sparat pengar på det. Jag tror på inkludering, men det måste till mycket mer resurser och så måste man ändå ha möjlighet att då och då dela upp klassen, elever ska inte behöva vara inkluderade hela tiden.

Kommentera