Valideringsprojekt

Förenklad väg till behörighet

Snart finns det ytterligare ett sätt för lärare som läser upp sin behörighet inom Lärarlyftet att nå behörighet. Inom ramen för Lärarlyftets kurser ska det bli möjligt att få erfarenhetsbaserade kunskaper validerade. De första kurserna med den möjligheten börjar ges i vår.

Just nu och fram till den 15 oktober pågår ansökningsperioden för vårens omgång av Lärarlyftet. Det är lärare som har legitimation men undervisar i ett eller flera ämnen som de saknar behörighet för som kan läsa in sin behörighet genom den statliga fortbildningssatsningen.Från och med i vår kommer det också finnas en möjlighet för de lärare som tillhör Lärarlyftets målgrupp att få sin yrkeserfarenhet validerad inom ramen för Lärarlyftet. Till att börja med i liten skala. 

– Syftet är att kunna erbjuda en möjlighet för tillgodoräknande för dem som tillägnat sig kunskaper och färdigheter under den tid som de har undervisat. Man vill inte att de ska behöva lära om det de redan kan, berättar UllaKarin Sundqvist Nilsson som är projektledare för valideringsprojektet.

Det är Stockolms universitet som fått regeringens uppdrag att utveckla former för valideringen. Arbetet sker i samråd med andra lärosäten och projektet har som mål att göra valideringen likvärdig och rättsäker.

– Det vi gör är att ta fram olika stödfunktioner som ska hjälpa de olika lärosätena med valideringsarbetet som att ta fram ett IKT-stöd och kriterier för bedömningen.
 
Den som är legitimerad men undervisar som obehörig i ett ämne kan alltså redan till våren pröva den här möjligheten att bli behörig?  
– Ja, under förutsättning att lärosätet erbjuder några kurser med validering. Det finns några av universiteten och högskolarna som redan nu säger att de kommer erbjuda det under våren. Förmodligen blir det fler till hösten. Som lärare kan man se vad som erbjuds på Lärarlyftets hemsida hos Skolverket eller höra sig för direkt hos det enskilda lärosätet, säger UllaKarin Sundqvist Nilsson.

Hur belägger läraren sina kunskaper? 
– Det man ska visa är att man uppnår målen i de kurser som ges.  Det kan handla om både ämneskunskapen och om de ämnesdidaktiska bitarna. Det skulle kunna handla om intyg som styrker lärartjänstgöringen, fortbildningskurser eller annan högskoleutbildning, till exempel. 

Lärarlyftet pågår till och med 2016 och valideringsprojektet ska vara klart året innan. 

– Det är en stor utmaning att samordna autonoma lärosäten men jag tycker att alla visar stort intresse för det här. Om alla använder samma stöd så tror jag att det kommer att bidra till att göra rättsäkerheten och likvärdigheten större. Men man ska ha klart för sig att det är en svår uppgift det här med validering.

Kommentera