Lärarutbildning

Föreslår snabbare väg till jobb för studerande

Regeringen föreslår att lärarstudenter vid kompletterande pedagogisk utbildning ska erbjudas en snabbare väg in i yrket – med undantag från legitimations- och behörighetskrav.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Utbildningen är för lärare som redan läst ämnesstudier på högskolenivå inom ämnen som finns i skolan, som vill få behörighet. Den pågår i 1,5 år (90 hp) och ges vid ett flertal lärosäten i landet.

Regeringen beslutar i dag att lämna ett nytt förslag om lagändring.   

Förslaget innebär att studenter som genomför en kompletterande pedagogisk utbildning kan anställas inom ramen för en försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning. Därmed görs undantag från kravet på legitimation och behörighet.

Försöksverksamheten kommer endast att omfatta studenter inom bristämnen som till exempel biologi, fysik, kemi och teknik. De ska ha ämneskunskaper inom undervisningsämnet som motsvarar kraven som en behörighetsgivande ämneslärarexamen har.

– Det är viktigt att skapa attraktiva utbildningsvägar till läraryrket. Det gäller även för personer med annan yrkeserfarenhet eller utbildning. Regeringen vill också se över förutsättningarna att införa fler kortare kompletterande pedagogiska utbildningar för att attrahera fler personer med annan yrkeserfarenhet eller utbildning till läraryrket, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

En anställning inom försöksverksamheten kan pågå i uppemot två år – med möjlighet till förlängning till tre år vid särskilda skäl.

Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2016.

Kommentera