mattetal
Foto: Colourbox
Forskning

Formativ bedömning stärker matten

En ny avhandling visar på nyttan av formativ bedömning i matematik.

Läs mer

Läs hela avhandlingen ”Professional development in formative assessment: Effects on teacher classroom practice and student achievement” här.

Catarina Andersson disputerade i våras på en avhandling om formativa bedömning i matematikämnet och hur det påverkar lärarnas praktik i klassrummet och elevernas prestationer. Det skriver Skolporten.

En grupp lärare fick delta i fortbildning om formativ bedömning och Carin Andersson undersökte om deras undervisning hade förbättrats på så sätt att eleverna presterade bättre i ett eftertest. Fortbildningen byggde på det som tidigare forskning visat vara framgångsfaktorer som att den ska pågå under lång tid och lärarna hade nedsättning i tjänst för att de skulle kunna delta och hinna reflektera över innehållet.

Till Skolporten säger Carina Andersson att det viktigaste resultatet är att eleverna faktiskt presterade bättre efter lärarnas fortbildning.

– Fortbildningen bidrog till stora förändringar i klassrummen. Tidigare kunde lärarna få reda på att eleverna inte förstod något – nu kan de ta reda på vad eleverna inte förstår och använda den informationen i sin fortsatta undervisning. Lärarna upplevde att deras undervisning hade blivit mer effektiv. Många lärare uttryckte att de har velat arbeta på det här sättet tidigare men har saknat verktygen, säger hon. 

Kommentera