forskning_karlstad

Jorryt van Bommel (t.h), föreståndare för FUNDIG vid Karlstads universitet.

Forskande lärare ska höja digitala kompetensen

Yrkesverksamma lärare ska under initiativet FUNDIG forska på halvtid om undervisningens digitalisering, samtidigt som de fortsätter med det pedagogiska arbetet i klassrummet.
– Ett jätteviktigt projekt och en kombination vi tror mycket på, säger Jorryt van Bommel, föreståndare för projektet.

Vid Karlstads universitet har man precis inlett ett nytt forskningsprojekt med ett tydligt mål: höja den digitala kompetensen bland regionens lärare.

Initiativet FUNDIG, Forskarskolan för undervisningens digitalisering, ska med hjälp av sju lärare – som arbetar som lärare i grundskolan eller gymnasiet – forska om undervisningens digitalisering. Detta kommer de göra på 50 procent, samtidigt som de undervisar elever i skolan.

– Det är ett jätteviktigt projekt och en kombination som vi tror mycket på. Meningen med projektet är att lärarna ska fungera som stöttepelare för andra lärare i regionen i de närliggande kommunerna, samtidigt som det forskar kring ämnet. Vi tycker att det är viktigt att de har en kontakt med den verklighet de ska forska om, och inte enbart drar in dem helt i universitetet, säger Jorryt van Bommel, föreståndare för FUNDIG vid Karlstads universitet.

Forskningen pågår under fyra år och kommer avslutas 2021. Utbildningen sker inom pedagogiskt arbete och fokus är ämnesdidaktik och digitalisering, med teman som användning av digitala hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten och en allmän digitalisering i skolan. 

Syftet med FUNDIG är att utveckla empiriskt grundad kunskap och bidra till kompetensuppbyggnad med inriktning mot digitalisering i skola, och förskola, i regionen. Projektet finansieras av Karlstads universitet och Region Värmland.

– Det som är bra med de här sju lärarna är att de kommer från både grundskolan och gymnasiet. De undervisar i olika ämnen: som geografi, matematik, teknik, fysik, svenska och engelska. Det tror jag är bra och skapar en bredd i deras forskning, säger Jorryt van Bommel och tillägger:

– Den här kunskapen de tar fram kan nå ut till väldigt många lärare och hjälpa dem i framtiden, fler än bara deras direkta kollegor. Förhoppningsvis kan alla lärare i hela landet dra lärdom av deras studier.

Kommentera