Ny avhandling

Forskande lärare: Tiden försvann i klassrummet

Under ett års tid följde spanskläraren Anna Ponnert fem lärares arbete i klassrummet. Resultatet blev en licentiatsavhandling om vad som kännetecknar bra spanskundervisning. Nu är hon tillbaka i sitt eget klassrum och tar med sig en rad lärdomar från sin forskning.
– Jag har blivit mer medveten om hur jag använder tiden i klassrummet, säger Anna Ponnert.

Läs mer

Här hittar du hela avhandlingen.

Anna Ponnerts ursprungliga idé var att undersöka vilken betydelse det har i vilken utsträckning spanska talas i klassrummet och vilka material och arbetsmetoder läraren väljer. Men under tiden hon följde fem lärare och sex spanskgrupper i årskurs 2 på gymnasiet slogs hon också av hur mycket olika störningsmoment påverkade undervisningen.

– Det var Facebook och småprat och sena ankomster. Också i grupper med studiemotiverade elever, säger Anna Ponnert.

Anna Ponnert inledde och avslutade sin tid i spanskgrupperna med att testa elevernas förmågor. En av slutsatserna blev just att ett effektivt utnyttjande av tiden, utan för många störningsmoment, är en viktig faktor för elevernas utveckling.

Något enkelt recept på ordning och reda i klassrummet har inte Anna Ponnert. Men hon uppmanar sina kollegor att göra eleverna delaktiga.

– Jag önskar att vi kan dra in eleverna mer när det inte fungerar. Att vi ställer frågan ’Hur kan vi lösa det här?’, säger Anna Ponnert.

Anna Ponnert genomförde sin forskning inom ramen för den statliga satsningen forskarlyftet. Under två och ett halvt år har hon forskat fyra dagar i veckan och undervisat själv en dag i veckan. Nu tar hon med sig kunskaperna hon fått till sina kollegor på gymnasieskolan Spyken i Lund.

En tendens i hennes undersökning var att undervisningen fungerade bättre när läroboken släpptes och material som tidningsartiklar, dokumentärer och blogginlägg användes kopplade till olika teman.

Anna Ponnert önskar att fler lärare fick chansen att forska.

– Att få följa fem kollegor och allt vad som händer i deras klassrum under ett helt år är otroligt lärorikt, säger Anna Ponnert.

Kommentera