Annons
Förhoppningsvis kan forskningen leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas, säger Cecilia Thorsen, forskare vid Högskolan Väst. Bilden är ett montage. Foto: Högskolan Väst, Shutterstock.com

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Publicerad 14 januari 2021

Fakta

MathMot

  • Det är det norska Forskningsrådet som finansierar den longitudinella undersökningen om motivation för matematik i grundskolans tidigare år, kallad MathMot.
  • Studien involverar sex europeiska länder; Norge, Finland, Sverige, Portugal, Estland och Serbien. 
  • Ansvarig för projektet är Universitetet i Oslo och i Sverige är det Högskolan Väst som deltar.
  • Läs mer om det internationellt forskningsprojektet här.

Kunskapen om hur motivation för matematik utvecklas är begränsad, särskilt i grundskolans tidigare år. Detta hoppas forskare nu kunna lösa genom att granska hur lärare i olika länder i sin dagliga praktik främjar motivation och lärande i ämnet. 
– Matematisk kompetens är viktigt för elevers framgång senare i livet, säger Cecilia Thorsen, ansvarig forskare vid Högskolan Väst.

Motivation är en av de viktigaste faktorer som påverkar skolresultaten. Ändå är kunskapen om hur motivation för matematik utvecklas begränsad, framför allt i övergången från låg- till mellanstadiet.

Högskolan Väst representerar Sverige i ett internationellt forskningsprojekt där sex europeiska länder nu samarbetar för att förändra situationen. Dels genom att undersöka motivationen för matematik i grundskolans tidigare år, dels genom att studera hur man kan öka motivationen.

– Trots att långsiktig motivation är en drivkraft för att lära sig matematik så saknas det internationella studier som är longitudinella och faktiskt visar hur det ser ut i skolans tidiga årskurser. Syftet med det här projektet är därför att göra just detta genom att identifiera vad som påverkar utvecklingen och om det skiljer sig mellan olika länder, säger Cecilia Thorsen, som är ansvarig forskare vid Högskolan Väst tillsammans med Kajsa Yang Hansen.

Kajsa Yang Hansen.Projektet involverar Norge, Finland, Sverige, Portugal, Estland och Serbien och kommer att undersöka undervisning och lärande i matematik i årskurs 3 och 4 i 50 skolor i varje land. För att se hur motivationen utvecklats över tid kommer samma elever att följas upp ett år senare.

– Skolan och hemmet är de två viktigaste miljöerna när det kommer till utveckling av både matematisk kompetens och motivation. Även om hemmiljön kan ge grunder till utveckling av matematisk kompetens är skolan och lärarna avgörande i denna process. I projektet kommer vi att främst att undersöka om det finns relationer mellan olika lärarpraktiker och matematikmotivation och om det finns skillnader i utveckling av motivation mellan olika länder i relation till organisatoriska skillnader i skolan. Sådana organisatoriska skillnader kan exempelvis vara om man mellan låg- och mellanstadiet byter från klasslärare till ämneslärare eller att man byter skola.

Den longitudinell undersökningen, kallad MathMot, bygger på antagandet om att ett av huvudmålen med matematikundervisning är att elever utvecklar långsiktig motivation för ämnet, vilket också hjälper dem i att sträva efter fördjupade kunskaper.

– Matematisk kompetens handlar om att kunna använda och tolka matematik i olika kontexter. Detta är viktigt och handlar om en förberedelse för samhällslivet, säger Cecilia Thorsen.

Flera aspekter av vardagslivet kräver matematisk kompetens liksom arbetslivet. Att ha matematisk kompetens innebär på ett sätt att du har en bättre möjlighet att delta och förstå samhället du lever i, fortsätter hon.

– Ett exempel är det senaste året när nyheterna har svämmat över med coronastatistik. Men det kan ju också handla om andra aspekter som till exempel att förstå sin boränta eller att kunna räkna på sin hushållsekonomi.

Målet med undersökningen är att fördjupa förståelsen för hur motivation för matematik utvecklas i övergången från låg- till mellanstadiet och vilka klassrumspraktiker som gynnar utvecklingen.

– Vi kommer att utveckla instrument som riktar sig till både elever, lärare och föräldrar. Enkätfrågorna fokuserar framför allt på elevernas motivation för matematik och hur lärare gör i sin dagliga praktik för att främja elevernas motivation i matematik, säger Cecilia Thorsen.

Cecilia Thorsen.Forskningsprojektet drog igång den 1 oktober 2020 och beräknas pågå fram till den 30 september 2024. Under den här perioden kommer forskarteamet att ha ett nära samarbete med skolornas lärare och klasser för att tillsammans tolka resultaten och undersöka hur kunskapen kan översättas till praktiska verktyg som lärare kan använda i sin dagliga praktik.

– Ökad kunskap om hur olika faktorer påverkar elevers motivation bidrar till kunskap om vilka klassrumspraktiker som är viktiga för att stötta elevers motivation. På detta sätt kan projektet bidra med praktiska verktyg som lärare kan använda i sin dagliga praktik. Det kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons