musik_studie

John Marsh, forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, har undersökt hur människor påverkas av bakgrundsmusik samtidigt som de ska lösa verbala problem. Bilden är ett montage.

| Foto: Högskolan i Gävle, Shutterstock.com
Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Musik kan störa vår förmåga till kreativt tänkande och göra det svårare att förstå innebörden av en läst text. Det visar två studier som omkullkastar den allmänna uppfattningen om några av musikens positiva effekter.
– Elever borde informeras om hur skadligt det faktiskt kan vara att plugga med musik på i bakgrunden, säger han.

Bakgrundsmusik försämrar avsevärt människors förmåga att lösa verbala problem som kräver en kreativ slutledningsförmåga.

Det visar en studie som miljöpsykologiforskaren John Marsh och hans kollegor vid Högskolan i Gävle och universiteten i Lancashire och Lancaster publicerat i Applied cognitive psycology och i en ny fortsättning av studien som i dagarna kommer att publiceras i Journal of Cognitive Psychology. Resultaten punkterar inte bara myten om att musik alltid ökar vår kreativitet utan visar tvärtom att det kan ha en motsatt effekt.

– Inom musiken finns det så mycket information för hjärnan att bearbeta att det stör vårt korttidsminne, säger John Marsh.

I sina tester visade forskarnas resultat på en försämrad slutledningsförmåga på mellan 10 och 4 procent. Det förvånade varken honom eller hans kollegor då det funnits gott om litteratur som även tidigare antytt att så kan vara fallet. Men resultaten beror också på vilken typ av problemlösning man sysslar med, förklarar han.

– Eftersom inte alla kreativa uppgifter involverar verbal bearbetning är det samtidigt ett alltför svepande påstående att säga att musik försämrar all vår kreativitet. Vi använder inte samma mekanismer när vi till exempel utför en uppgift där du behöver flytta på saker för att lösa ett problem. Där ser vi tvärtom att musik kan förbättra utförandet, säger han.

Det beror alltså på vilken typ av uppgift du utför, men inte vilket ämne. Och även om all musik försämrar korttidsminnet avsevärt finns det bättre och sämre val att göra om man verkligen vill lyssna på musik när man studerar.

I den kommande studien har forskarna tittat på huruvida det är mer störande om ljudet eller sången du hör har en mening och även här var resultaten starkt signifikanta. Att lyssna på musik på svenska när du läser är alltså mycket mer störande än en låttext på ett språk du inte förstår.

– Musiken gör det svårare att förstå den sammansatta innebörden i en mening eller en text. Helst ska du undvika allt ljud med något slags tal när du ska läsa. Men måste du lyssna på något är klassisk musik det bästa valet, säger John Marsh.

För huvudräkning eller memorering av en ordningsföljd är musik med många ändringar i sig mest störande och popmusik är enligt honom helt uteslutet. Även här ger det bäst resultat om studierna görs i tystnad, men klassisk musik kan fungera så länge som den har väldigt mjuka övergångar.

Gällande studieteknik finns det enligt John Marsh en kunskapsklyfta att fylla. Trots att forskare tittat på liknande saker under minst 20 års tid har mycket litet av det materialet förvandlats till praktisk studievägledning för elever.

­– Det finns ofta en svårighet att kommunicera de resultat som framkommer i forskningsstudier till allmänheten. Men elever borde verkligen informeras om hur skadligt det faktiskt kan vara att plugga med radio eller musik på i bakgrunden. De borde även informeras om vilka typer av ljud som kan distrahera i olika typer av sammanhang, säger han.

Kommentera