annaambrose
Skolvalet

Forskare: Skolvalet har slagit fel

Det fria skolvalet är en reform som slagit fel. Det menar forskaren Anna Ambrose, vid Stockholms universitet.
– Skolvalet är för de redan priviligierade, säger hon.

Lärarnas Riksförbund föreslår tillsammans med Lärarförbundet och LO att friskoleköerna ska slopas. Det tycker Anna Ambrose är ett bra förslag.
Hon är lärare och lärarutbildare och disputerar vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Att navigera på en lokal skolmarknad – en studie av valfrihetens geografi i tre urbana skolor”.

– Vi behöver ett system som minimerar skillnader. Men man måste också se till att alla lärare är välutbildade och behandlar elever lika på klassrumsnivå. Goda föräldrakontakter är också framgångsfaktorer, säger hon.

I avhandlingen studerar hon tre olika skolor i Stockholm. Det visar att skolans geografiska läge och rykten spelar större roll än hur bra skolan är på att hjälpa elever att nå målen.

– Föräldrar pratar så mycket och att det är så styrande med kompisar och kompisars föräldrar säger. Ryktet på byn är så betydelsefullt, jag trodde att fler föräldrar skulle göra en gedigen ranking, säger hon.

Det visar sig också att elever från mer utsatta områden kan ha svårt att finna sig till rätta i de mer populära skolorna, vilket också är en faktor som utmanar tanken om att skolvalet skulle kunna motarbeta bostadssegregation.

– Elever som pratar om att välja en annan skola med ”svenskare miljö” är rädda för att inte känna sig hemma. De har inte ett helt fritt val, säger Anna Ambrose.

Hon har också visat att det fria skolvalet gör att elever med större behov blir bortvalda. Det handlar helt enkelt om att hålla budget för kommunala skolor, eller gå med vinst för de fristående.

– Det går rykten om att de inte följer kötid, och barnen pratar mycket om det. Lärarna pratar en del om det, och det är inte förvånansvärt när man släpper in marknaden. Samtidigt som det är känsligt eftersom vi ska ha en likvärdig utbildning, säger Anna Ambrose.

Hennes undersökning har skett på tre skolor i Stockholmsområdet. En av dem har kö, en hör till de som inte blir vald och en skola som marknadsför sig aktivt. Genom intervjuer med lärare och ledare blir polariseringen tydlig och det framkommer vilka faktorer som påverkar skolvalet.

– Jag tar hjälp av en av mina rektorer som sammanfattade det med att ”det fria skolvalet är för de redan priviligierade”. Sen finns det individuella fördelar, ungdomar berättar om utanförskap, att de blivit mobbade, och sen bytt skola och mått jättebra, säger hon.

Kommentera