Annons

Forskare: Skolpolitiken riskerar driva elever till kriminella gäng

Publicerad 1 september 2019

Relaterat

Regeringens ensidiga fokus på kunskapskrav och disciplin riskerar att slå ut elever – och kan ytterst driva dem till kriminella gäng, menar forskaren Martin Lackéus som efterfrågar mer värdeskapande lärande.
Samtidigt möts debattinlägget av kritik.

Skolpolitiken riskerar att förstärka många utsatta elevers upplevda känsla av utanförskap och meningslöshet och ytterst driva dem till kriminella gäng, menar forskaren Martin Lackéus i en uppmärksammad debattartikel på Dagens Nyheter.

– Att ett ensidigt fokus på kunskap och disciplin skulle leda till att vi maximerar mängden kunskap hos eleverna tror jag är ett felaktigt antagande. Jag menar att det är lika viktigt att det finns motivation, engagemang och en känsla av meningsfullhet och det gäller särskilt vissa grupper som är extra beroende av detta. Det skolan behöver är inte mer av ett perspektiv eller ett annat – det skolan behöver är en balans mellan olika perspektiv som är lika viktiga i undervisningen, säger han i en intervju med Skolvärlden.

Martin Lackéus är verksam som forskare vid avdelningen för entreprenörskap och strategi vid Chalmers och disputerade på en avhandling kring elevmotiverande arbetssätt, något som ofta kallas för värdeskapande lärande.

– Det är en grundläggande mekanism hos människor att vilja göra något som blir värdefullt för någon annan. I min forskning har jag utgått från en hypotes om att känslomässiga upplevelser torde vara viktiga för ens utbildning och det har visat sig stämma.

Skolan måste kanske finna sig i att den lever i den tid vi lever i.

Som exempel på sådana upplevelser ger han att skriva en debattartikel kring en viktig fråga som eleverna skickar in till en lokaltidning eller ett naturvetenskapligt skolprojekt som bedrivs i samarbete med riktiga forskare.

Du skriver att om man inte finner meningsfullhet i skolan skulle det kunna innebära att man måste hitta meningsfullhet någon annanstans och att det skulle kunna vara att ansluta sig till kriminella gäng. Vet du att det är så?

– Det är klart att det finns andra forskare som kan beskriva processen från en upplevd känsla av meningslöshet till att man väljer att göra andra saker i livet än att fokusera på skolan bättre än vad jag kan. Exempelvis Martin Hugo har gjort studier på vad som händer med elever när skolan saknar mening och många av eleverna slås ut. Då kan man nog anta att de landar i olika typer av brottslighet.

En invändning skulle vara att skolan förr kännetecknades av mer krav och disciplin och då fungerade bättre. Varför gjorde den det om det är ett meningsskapande eller elevmotiverande arbetssätt som krävs?

– Så som unga människor lever sitt liv idag så har de högre grad på meningsfullhet, motivation och engagemang än vad de hade för 30 eller 50 år sedan. Man kan inte komma undan med en pliktskola på samma sätt idag, för då tappar du stora grupper av eleverna. Skolan måste kanske finna sig i att den lever i den tid vi lever i, säger Martin Lackéus.

Men debattinlägget har också väckt kritik. En av de som ifrågasätter bilden av att eleverna förändrats är universitetsadjunkten Mikael Bruér som arbetat som lärare i många år.

– Jag tror inte ett dugg på det där. Jag har jobbat med elever från några av Sveriges absolut mest socialt utsatta områden. Det går alldeles utmärkt att bedriva en traditionell undervisning där och i många fall fungerar det i själva verket mycket bättre.

Han ser värdeskapande lärande som en av de trender som passerat i revy under åren som lärare.

– När jag pluggade var det problembaserat lärande, nu är det värdeskapande lärande. Jag var själv en del av en sådan trend när det flippade lärandet kom som jag var en väldigt varm förespråkare för. Det här närmast profetiska förhållandet till olika typer av metoder är jag mycket kritisk till oavsett metod numera, vis av erfarenheten.

Att enskilda metoder överhuvudtaget hamnar i centrum är problematiskt, menar han.

– I grunden handlar det ju om att vara en kompetent lärare som vet vad man pysslar med, som klarar av att känna in en grupp och som har sina ämneskunskaper. Det kan vara så att man i vissa grupper behöver använda det som kallas för värdeskapande lärande, men det kan också vara så att man i vissa grupper inte ska arbeta med det. Det är kärnan i att vara en kompetent lärare, man har inte en metod – man har många metoder.

Det är inte meningen att undervisningen på något sätt bara ska vara glättig.

Han ser dock värdeskapande lärande som ett symptom på en ideologisk förskjutning i svensk skola.

– Det är en förflyttning från en skola där bildningen och kunskapen har ett värde i sig till ett värde som handlar om produktivitet. Det blir värdeskapandet som blir målet i sig, säger Mikael Bruér. 

Martin Lackéus understryker dock att det är just balans mellan olika metoder som han eftersträvar.

– Det är inte meningen att undervisningen på något sätt bara ska vara glättig. Istället menar jag att det går att bedriva undervisning så att man kombinerar de traditionella undervisningsvärdena med de lite mer progressiva värdena.

Och att intresset är stort för det värdeskapande lärandet bland elever och lärare är tydligt, menar han.

– Under alla de här åren har jag träffat tusentals elever och lärare och märker hur det här elevmotiverande arbetet sprider sig bredare och bredare. Men vet du hur många politiker jag träffat som har visat intresse för det vi håller på med? En.

I arbetet med din forskning har du också varit med och utvecklat verktyget ”LoopMe” som är ett verktyg för ett elevmotiverande arbetssätt…

– När vi började bygga det så var jag doktorand och då kan du inte anställa programmerare, så vi var tvungna att bygga det via en separat verksamhet. Men det är det verktyg jag har använt för att samla data från 11 000 elever och det är också därför vi har kunnat utveckla ny forskningsmetodik i det här arbetet. Det är vad det verktyget har möjliggjort för mig. Sedan är också nyttiggörande av forskning en av de tre viktigaste uppgifterna för ett universitet. Att starta avknoppningsföretag baserat på forskningsresultat är ett vanligt sätt att leverera på den uppgiften. 

Kan du se att det finns en intressekonflikt i att du forskar om elevmotiverande arbetssätt och att man som skola kan köpa det här verktyget för att använda i ett elevmotiverande arbetssätt?

– Det får andra bedöma, det kan inte jag säga något om. Jag har behövt det här verktyget till min forskning och då har jag byggt det. Sedan får andra bedöma om det finns något klandervärt i det. Jag tycker inte det.

Han fortsätter:

– Det jag tycker är att detta är förbaskat viktigt. Det är mycket polarisering i skoldebatten idag där man ställer upp traditionell utbildning mot progressiv utbildning. Man utmålar en som det bästa och den andra som det sämsta. Jag tror inte att en sådan polarisering gynnar den undervisning eleverna får, jag tror att det är en farlig utveckling och en särskilt farlig utveckling för vissa elevgrupper.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”

Fackligt 

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

Annons
Annons
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Nedskärningar i skolan

Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav

Arbetsmiljö

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Annons
Annons
Annons

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Betyg

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Så stöttar du elever med språkstörning

Specialpedagogik

Vad är viktigast att tänka på som lärare när man undervisar en elev med språkstörning? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare
Annelie Westlund delar med sig av de viktigaste tipsen.

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons