matematik
Matematik

Forskaren om elevernas matteångest: Mycket beror på bristande arbetsmiljö

Hur gör man som lärare för att hantera elever som har matematikångest?
Forskaren Ingemar Karlsson, som deltar i Matematikbiennalen 2020, har studerat området. 
– Matematikbiennalen är som en stor manifestation för att förändra matematikundervisningen i Sverige, säger han.

Mer om Matematikbiennalen:
  • Årets Matematikbiennal blir den 21:a upplagan, som arrangeras vartannat år på olika platser i landet. 
  • Matematikbiennalen arrangeras av Linnéuniversitetet och man beräknar att över 2000 lärare kommer att delta under årets konferens.
  • Årets tema är hållbar matematikundervisning.

I dag, den 16 januari, öppnar portarna till Matematikbiennalen 2020 i Växjö. Det är en matematikkonferens för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare, förskolelärare, rektorer och andra matematikintresserade.

Under två dagar får deltagarna chansen att ta del av olika programpunkter, som bland annat möjligheten att kompetensutveckla sig och inspirera andra inom matematikämnet.

På en av programpunkterna pratar forskaren Ingemar Karlsson – tidigare matematiklärare på grundskolan, gymnasiet och komvux – om varför elever har matematikångest. De senaste sex åren har han forskat vid Lunds universitet om elever med svårigheter i matematik och elevers och lärares tankar kring detta.

Ingmar Karlsson.
Ingmar Karlsson.

I september 2019 disputerade Ingemar Karlsson med avhandlingen ”Elever i matematiksvårigheter – lärare och elever om låga prestationer i matematik” där han har fokuserat på intervjuer med elever som har betyget F i matematik, samt deras lärare för att få förklaringar till problemen med ämnet.

– De huvudsakliga orsakerna till matematiksvårigheter går att finna i den utbildningsvetenskapliga sektorn, det vill säga i hur undervisningen fungerar och i skolmiljön. Drygt 20 procent av eleverna uppger att de själva inte har fokus på undervisningen på grund av en bristande arbetsmiljö.

Resultaten visar även att eleverna uppger matematikängslan och täta lärarbyten som förklaringar till sina låga prestationer, medan lärarna i undersökningen framhäver elevernas dåliga kunskaper, ointressen och låg arbetsnivå.

– Vi kan inte förvänta oss att alla ska bli godkända, men vi kan ta udden av det här problemet genom att vi betraktar det som ett dilemma och handlar därefter. Man kan alltså förändra undervisningen, förändra det särskilda stödet och koncentrera program för eleverna. 

Med din yrkeserfarenhet – har du något bra tips hur man kan väcka matematiklusten?

– Det finns ett område som heter ”sociomatematik” och med det menas att lärare bör närma sig eleven genom att avdramatisera det hela och visa att eleven klarar av lättare uppgifter. Det handlar om att ingjuta självförtroende i eleven med enklare saker, säger Ingemar Karlsson och tillägger:

– Man måste intressera sig för vad den enskilda eleven har för nivå och titta på det ur ett diagnostiskt perspektiv. När eleven märker att man bryr sig så växer eleven oerhört mycket – det ser man inte minst på komvux.

Varför är det viktigt att delta i Matematikbiennalen?

– Det är så många deltagare som samlas och som fokuserar på att lära sig mer om utvecklingen av matematikdidaktiken, det är väldigt stimulerande med det breda programmet. 

– Matematikbiennalen är en utmärkt plats att lära sig om nya metoder, samtidigt som man får reda på många nya infallsvinklar och tankar som man kan ta med sig till sitt klassrum.

Årets biennal blir Ingmar Karlssons åttonde och han har inga planer på att sluta besöka den i framtiden. 

– Det är kul och man blir själv stimulerad. Det är inte minst roligt att träffa andra matematiklärare.

Kommentera