Annons
Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet och forskar bland annat på betyg och bedömning. Foto: Örebro universitet/Shutterstock

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Publicerad 23 februari 2021

Relaterat

Snart kan de skolor som vill ge sina elever betyg redan i årskurs 4. 
Betygsforskaren Christian Lundahl är kritisk till de nya bestämmelserna och att frågan används som en bricka i det politiska spelet. 
– Politikerna visar att man inte tycker det är särskilt viktigt att ta in forskningen, säger han.

I slutet av november 2020 kom utbildningsdepartementet ut med en ny proposition med bestämmelser kring tidigare betyg i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

I dagsläget får grundskoleeleverna betyg från höstterminen i årskurs sex – men enligt utbildningsdepartementets proposition ska införandet kunna ske redan i årskurs fyra och från årskurs fem i specialskolan. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 

Frågan beräknas hanteras av riksdagen i slutet av februari. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer de nya bestämmelserna om betyg från årskurs 4 att träda i kraft den 1 april 2021 och tidigare betyg kommer då att kunna införas från höstterminen 2021.

Förslaget har dock mötts av hård kritik från flera håll i Skolsverige, bland annat från Skolverket och lärarfacken.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har tidigare uttryckt en oro för om det faktiskt ger positiva konsekvenser och är kritisk till att rektorer ska få bestämma om skolan ska införa betyg från årskurs 4.

– Man kan inte lämna över det här till den enskilda rektorn att fatta beslut, det är väldigt dåligt för likvärdigheten. Det riskerar att bli ännu en ingrediens i skolvalet, det vill säga att vissa föräldrar är mer benägna att välja särskilda skolor. Jag är rädd att det här kommer att bidra till en ökad skolsegregation, säger hon i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet och forskar bland annat på betyg och bedömning. Han tycker att betygdebatten uppenbart pekar på hur politiskt laddad betygsfrågan är. 

– Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet. Politikerna visar att man inte tycker det är särskilt viktigt att ta in forskningen. Det är bekymmersamt, när det är tänkt att vi ska ha en skola som vilar på vetenskaplig grund, säger han.

När Christian Lundahl tillsammans med forskarkollegor gjorde en litteraturgenomgång av aktuell betygsforskning för Vetenskapsrådets räkning, som presenterades 2015, konstaterade man att det inte finns något forskningsstöd för tidiga betyg.

– Vi hittade ingen forskningsstudie som rekommenderar tidiga betyg i skolan. Utan tvärtom pekar forskningen på att det snarare riskerar att leda till att det blir sämre för de svaga eleverna.

Bara ett par dagar efter att kartläggning av betygsforskningen presenterades kom Stefan Löfvens regering överens med Alliansen om att man åtminstone skulle tillåta ett försök med betyg i årskurs 4. 

– Det var en del i en övergripande politisk förhandling för att få stöd i andra frågor. Regeringen bjöd till och lät Jan Björklund få pröva detta – vilket är rimligt, för om du gör ett bra försök kan man få mer svart på vitt, säger Christian Lundahl och fortsätter:

– Sedan blev inte försöket så lyckat som man hade tänkt, eftersom det bara var elva skolor som ställde upp i försöket, en kommunal skola och tio friskolor. Därtill med ganska goda förutsättningar sett till elevunderlaget.

Jag kan inte se att det finns någon poäng att börja med betyg i mellanstadiet.

En grupp forskare, där Christian Lundahl ingår, fick i uppdrag att följa upp och utvärdera betygförsöket – vilket har gjorts sedan 2017. Sedan kom beslutet i januari, ett år innan försöket var planerat att avslutas, att det ska erbjudas möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 om skolan vill.

– Så under ett pågående försök går man in igen och använder betygen i en sakpolitisk byteshandel – det är ovanligt att försöksverksamheter avslutas på det här viset. Det blir så uppenbart för mig att man gör betyg i årskurs 4 till en bricka i det politiska spelet – utan att lyssna in vad utredningen kommer fram till. 

– Politikerna har inte lyssnat på oss vad gäller när i ålder betyg ska sättas. Visst, det finns många områden där politikerna fattar beslut utan att det finns forskning att luta sig mot, men just i det här fallet finns det forskning som pekar på att det kan bli problematiskt med tidig betygssättning. Man borde nog ha varit lite mer försiktig och sett mer till skolans och barnens bästa, snarare än att chansa med tidiga betyg för att kunna skapa en politisk sammanhållning.

Så du anser att beslutet kring tidigare betyg är felaktigt?

– Utifrån det vi vet om betyg, och vad man ska ha betyg till, kan jag inte se att det finns någon poäng att börja med betyg i mellanstadiet. Betygens främsta funktion är i relation till urval mellan årskurs 9 och gymnasiet. 

Ett vanligt argument för tidiga betyg i skolan är att det skulle bidra till en tydligare information till föräldrar, men den effekten menar Christian Lundahl inte stämmer.

– Jag tror betygen snarare gör det otydligare. För då får man en bokstav, medan information som kan ges i ett utvecklingssamtal eller i ett skriftligt omdöme kan vara lite fylligare, säger han och tillägger:

– Och huruvida betyg motiverar elever eller inte visar både teorier och tidigare forskning att det kommer att motivera vissa elever, men det kommer också att vara demotiverande för andra elever. Det finns en risk om man får låga betyg att den motivation man tappar inte står i paritet till vinsten för den motivationen vissa får av att få ett högre betyg.

Tittar man på betygsfrågan i en global kontext, finns det inga länder utomlands som har infört tidig betygssättning – utan det är snarare att länderna inte har avvecklat det, framhåller Christian Lundahl.

– Det har att göra med att skolan är ganska traditionstyngd. Sedan finns upplägget kvar i vissa länder eftersom betygen avgör om man ska behöva gå om en klass, och det systemet har vi i princip inte längre kvar i Sverige. Dessutom slutar grundskolan i formell mening efter årskurs 6 i många länder och årskurs 7 tillhör sekundärskolan – då blir betyg i årskurs 6 ett avgångsbetyg. Så att de skäl som finns till tidig betygssättning i andra länder har inte vi i Sverige.

Så Sverige sticker ut som land i och med det här beslutet?

– Vi sticker ut på ett sådant sätt att vi inför tidigare betygssättning än vad vi hade i det föregående systemet. Ser man till de nordiska länderna är det bara Sverige och Finland som sätter betyg i mellanstadiet, och då ska man veta att det i Finland inte är obligatoriskt att ge betyg förrän i årkurs 8. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons