malin-ideland

Utbildningsforskaren Malin Ideland menar att Pisa-studien endast behandlar en liten del av skolan. Foto: Håkan Röjder/Malmö universitet

Kritik

Forskaren sågar Pisa: ”Det är otroligt förstorat”

Pisa må vara världens största elevstudie, men utbildningsforskaren Malin Ideland tycker att det läggs alldeles för stor vikt vid studien.

– Det är otroligt förstorat. Det vi kan se är hur svenska elever presterar på ett prov. Det finns många andra sätt att undersöka hur det går i skolan, säger hon.

I dag presenterades Pisa 2018, och som vanligt har studien fått stor uppmärksamhet. Det är någonting som Malin Ideland, etnolog och professor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, har reagerat på.

– Pisa är en cirkus. Det är fascinerande som utbildningsforskare att se hur det byggs upp en förväntan, en rädsla och sen se de direktsända presskonferenserna och de stora rubrikerna, oavsett resultat, säger hon.

Att studien ges så mycket utrymme får konsekvenser, menar Malin Ideland, och refererar till den forskning som har gjorts kring hur Pisa används som ett slagträ i debatten, vilket Skolvärlden tidigare har skrivit om.

– Pisa används för att driva igenom olika reformer, och det är inte reformer som OECD egentligen påstår kommer göra skolan bättre eller sämre. Det används till alla möjliga politiska förslag. Särskilt påtagligt var det 2012, den kända Pisa-chocken, säger hon.

Hon säger att det i dag finns anledning att fundera kring vad resultatet från 2012 egentligen sa.

– Det framstår i efterhand som en avvikelse och så snabbt förändras inte skolsystem, varken åt det ena eller det andra hållet.

Är Pisa-studien ett bra sätt att mäta kunskap på?

– Det mäter ju vissa saker såklart, men den mäter en väldigt begränsad del av det man jobbar med i skolan. Skolan är så otroligt mycket mer. Vissa saker överskuggas, medan annat får väldigt mycket utrymme i den politiska och mediala debatten, säger hon och fortsätter:

– Det är ingen slump att det läggs mycket pengar på matematik- och läslyft. Det är Pisa-ämnena man satsar på, och andra ämnen hamnar i skymundan.

Hur påverkas lärarna av uppmärksamheten kring Pisa?

– Det kan inte ha känts så bra 2012 när det kom krigsrubriker om hur eländigt det är i den svenska skolan. Det är klart att det har betydelse för de som befinner sig i skolan och hur de känner för sin arbetsplats.

Finns det inget värde i att genomföra en sådan här studie?

– Det finns nog de som tycker det. Det finns forskning som visar att resultaten är mycket mer komplicerade än vi får veta. Men jag tycker att svenska politiker lägger för mycket värde vid resultatet. Egentligen tror jag inte att Pisa ger något resultat som inte svenska lärare redan hade kunnat berätta.

Kommentera