Annons
Mattias Rundberg forskar på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt det har på lärandet ur olika perspektiv. Foto: Anders Andersson.

Forskarens tips: Så lyfter du undervisningen med digitala verktyg

Publicerad 13 november 2019

Fakta

Mer om Mattias Rundberg:

Universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad. Studerar digitala verktyg i naturvetenskapliga ämnen.

I grunden ämneslärare i biologi, fysik och kemi. Har jobbat 12 år i grund- och gymnasieskola.

Med en medveten strategi och rätt digitala verktyg kan lärare förhöja undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Men ofta är papper, penna och elevens egna ögon ett bättre alternativ. Tricket är att veta när vilken metod passar bäst.

På Högskolan i Halmstad finns Sveriges första digitala laborativa centrum, eller kort och gott DLC. Här finns VR (virtual reality) och interaktiva skärmar, filminspelning med green screen, två studior för ljudinspelning, flera scener för presentation och filmvisning i bioformat och flera labbsalar för olika typer av experiment och forskning.

I rummet, som kallas ”Hjärnverket”, finner vi universitetsadjunkt Mattias Rundberg och hans kollegor, som samlar kunskap om digitala verktyg i NO-undervisning. 

– Det är viktigt att forska på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt det har på lärandet ur olika perspektiv. Det handlar om att undersöka vad digitala verktyg kan medföra för inlärningen kring naturvetenskapliga fenomen. Forskningen kring vad det medför att jobba digitalt i NO i förhållande till ämneskunskaperna är spännande. Men vi tittar även på vad tekniken gör överlag med oss, vår förmåga att koncentrera oss och så vidare, säger han till Skolvärlden.

Tanken är att man ska göra det här kollegialt, med en handledare som leder arbetet. 

Forskarna på Hjärnverket vill utveckla lärarnas förhållningssätt till det digitala förbi argumenten ”för eller emot” som ofta uppstår, till ett mer kvalitativt synsätt.

– Min erfarenhet är att man många gånger talar om digitala verktyg som att man har digitala verktyg, inte hur man förhåller sig till dem. Alla skolor ska ha digitala verktyg, men det är kunskapen om när jag ska använda det och när jag inte ska det som kan saknas. Det handlar inte om antingen eller, det är en reflektion kring varför man väljer att ta med det eller inte, utifrån ett speciellt ämnesinnehåll. Det gäller att förstå när det tillför ett mervärde, säger Mattias Rundberg.

Lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad undervisas i DLC. På skärmen uppdateras data om övningen automatiskt. Foto: Anders Andersson.

Hur avgör man när ett digitalt verktyg kan under­lätta eller höja kvaliteten på undervisningen, och när det är onödig eller till och med försämrar?

– Det är den processen vi tänker att lärarna måste träna sig i. Lärare behöver behärska teknologierna, pedagogiken och ämnesinnehållet. Hur de speglas mot varandra är jätteviktigt. Det är det vi är ute efter, att de här sakerna ska förhålla sig till varandra.

Alla skolor ska ha digitala verktyg, men det är kunskapen om när jag ska använda det och när jag inte ska det som kan saknas.

Mattias Rundberg är själv lärare i grunden, i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi, och har 12 år på grundskolans senare del och gymnasiet bakom sig. Han vet att det kan vara svårt att navigera i de digitala verktygens kommersiella värld. Och han vet att många lärare suckar när man börjar prata om digitala verktyg. Han tror att det delvis hänger ihop med att digitaliseringen sköts uppifrån i organisationen, med varierad kompetens och framgång.

– Jag tror digitaliseringen har fungerat lite som ”här varsågoda, här är digitala verktyg, använd dem". Man har i många fall inte fått fundera på hur man ska använda dem, eller varför. Man ska såklart inte ge upp beprövade metoder som man vet fungerar. Men samtidigt, ser man att ”åh, det här med fotosyntes kan de lära sig bättre med digitala verktyg” så bör man använda det.

De verktyg som forskarna i ”Hjärnverket” utvärderar är ofta olika former av mätverktyg. Sensorer som man kan mäta syreupptagning, koldioxidhalt, massa, tryck och så vidare med. Jämfört med mer traditionella mätningar där eleverna registrerar värden manuellt vid givna tidsintervall blir vid de här mätningarna mer precisa och klarar av fler mätpunkter på kortare tid.

– Realtidsmätningar där en apparat samlar data åt dig ger en tidsvinst, så du kan ägna tid åt att diskutera och tolka innehållet i graferna i stället för att rita graferna själv. Dessutom blir det väldigt precist, du kan mäta varje sekund. Om du gör en mätning själv så får du en mer ungefärlig kurva, säger Mattias Rundberg.

Digitala sensorer ritar upp grafer över experimentets effekter i realtid. Foto: Anders Andersson.

Händer det att ni köper in och testar produkter som visar sig inte hålla måttet?

– Jag tycker att tekniken generellt sett är väldigt bra. Men jag gjorde felaktiga inköp i början. Jag ville ha en variation av saker och tog lite av varje, i stället för att leta upp sensorer som har en bredd. Det finns sensorer som vi kan ha glädje av i både fysik, kemi och biologi till exempel.

Tillsammans med bland andra Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och prorektor vid Högskolan i Halmstad, har han sammanställt en fortbildningsmodul till Skolverkets lärportal med titeln ”Digitala verktyg i naturvetenskap”. Syftet med den är att hjälpa lärare att reflektera mer medvetet kring de digitala verktygens potential i undervisningen.

– Tanken är att man ska göra det här kollegialt, med en handledare som leder arbetet. Det innefattar såväl teori som praktiska delar, kombinerat med reflektion tillsammans med sina kollegor. Det blir ett kollegialt lärande kring det komplexa att vara lärare. Alla pedagogiska frågor om vad, vem, varför, hur och för vem ska med, och så adderar vi de teknologiska frågorna.

 

* * * Tre laborationer med digitala verktyg * * *

Några exempel från Mattias Rundberg på hur klassiska NO-laborationer ges fler dimensioner och ökad tydlighet med hjälp av digitala hjälpmedel.

  • Tar luften plats?

Fyll en PET-flaska med marshmallows, och gör hål i korken. Montera fast en cykelventil i hålet och täta med lim. Pumpa in luft i flaskan med hjälp av en cykelpump via ventilen. Flaskhalsen blir varm av friktionen när luftpartiklarna krockar med varandra och marshmallowen trycks ihop, vilket betyder att luften tar plats. Den informationen får vi genom våra vanliga sinnen.

– Digitalt gör vi samma uppställning, men vi har en flaska med en temperaturmätare i flaskhalsen så vi får veta exakt hur varm den är. Eller en trycksensor på insidan och en likadan sensor på utsidan för att se hur trycket skiljer sig. Man kan lossa på korken lite och se hur det förändras.

Sensorer mäter bland annat halter av syre och koldioxid i slutna system. Ett digitalt mikroskop låter fler elever studera objektet samtidigt. Foto: Anders Andersson.

  • Varför slocknar ljuset?

Vad händer när man ställer ett uppochnervänt glas över ett brinnande ljus? De allra flesta svarar att ljuset kommer att slockna efter en liten stund när syret tar slut. Men hur kan vi veta att det är just det som händer, när vi inte ser det? 

– Använder vi en syresensor för att mäta syrehalten under experimentet visar sig att så inte är fallet. Ljuset slocknar vid ungefär 17 procents syrehalt. Men vad kan det då vara? 

Gör om experimentet igen med en koldioxidsensor så visar det att koldioxiden är boven i dramat. Genom att den vid bildandet har högre densitet än syret sjunker den något snabbare ner över ljuset och ”kväver” det.

– Då har vi gjort det osynliga synligt genom den mätdata (kurvan) vi får ut.

  • Hur påverkas kroppars tröghet?

Du behöver en hiss och en digital kraftplatta (den fungerar som en badrumsvåg men mäter kraft snarare än massa). 

Eleven står på kraftplattan i hissen. När hissen åker uppåt påverkar eleven kraftplattan med en högre kraft, när hissen åker neråt påverkar eleven plattan med en lägre kraft. När hissen stannar blir effekten den motsatta i båda riktningarna.

– En kul och tydlig labb som genererar en graf över det här som vi annars bara känner i kroppen när vi åker hiss. Med grafen som underlag kan vi diskutera kroppars tröghet i olika situationer.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Granskning tystnadskultur

Granskning: Varannan lärare är tyst av rädsla för att straffas

Granskning

Enligt varannan tillfrågad lärare råder det en tystnadskultur inom den svenska skolan. Fyra av tio lärare uppger att de har straffats efter att ha framfört kritik mot verksamheten.

Annons
Annons

Läraren Gunilla: ”Vi får inte kritisera i sociala medier”

Tystnadskultur

Den som kritiserar nedskärningar inom skolan kan bli inkallad till högre chef för ”håll käften-samtal”, berättar läraren Gunilla.

Annons

Juristen: Det här gäller om yttrandefrihet på skolor

Juridik

Offentligt anställda lärare har en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Matteus Canevall som är förbundsjurist på LR.

Före detta läraren skriver själv: ”Den som är kritisk ställs i skamvrån”

Krönika

Före detta läraren Mikael Bruér skriver själv om svårigheten att stå upp för sina åsiker utan att bli åsidosatt och bortvald.

Annons
Annons

Skolverket: Lärarbristen minskar

Lärarbristen

Skolverket skriver ner sin prognos för lärarbristen. Fortfarande beräknas dock 45 000 lärare fattas om 15 år.
– Det är enorma siffror, säger Therese Landerholm på LR.

Annons
Kommunaliseringen 30 år sedan

Göran Persson: Kommunaliseringen var aldrig den stora frågan

Intervju

30 år har gått sedan kommunaliseringen av skolan – blev det som Göran Persson hade tänkt sig?

Utredaren fick munkavle – nu säger han sin åsikt

Kommunaliseringen

Leif Lewin utredde effekterna av kommunaliseringen på uppdrag av regeringen, men skulle inte ge några rekommendationer. Nu säger han sin åsikt.

30 år efter kommunaliseringen: ”Minns hur lärare sörjde tillsammans”

Kommunaliseringen

”Det är 30 års förlorad tid av arbetsglädje för lärare”, säger Hans Eric Lindahl som deltog i lärarstrejkerna hösten 1989.

Läraren: ”Jag vill be om ursäkt för alla mina snedsteg”

Debatt

Signaturen ”Mister Magister” vill göra avbön och skriver: ”Alla pedagogiska experiment som jag har gjort. Alla trender som jag har hoppat på. Förlåt.”

Kommentera

Skolans duoundervisning lyfter elever i behov av stöd

Särskilt stöd

Med en noga genomtänkt lärmiljö och en modell med duolärarskap har ESS-gymnasiet i Stockholm lyckats lyfta både elever och personal.

Pisa 2018

Forskaren: Pisa-kritiken blir konspiratorisk

Pisa

Uppmärksamheten kring elever som undantogs från Pisa-studien har fått för stora proportioner, menar Ulf Fredriksson på Stockholms universitet.

Så vill SPSM göra skolan mer likvärdig: ”Ska knacka på”

Pisa

Staten måste se över var stödet behövs som bäst, enligt generaldirektören Fredrik Malmberg.

Pisa: Svenska elever presterar allt bättre

OECD

Presterar nu bättre än OECD-genomsnittet.

Så ser lärarna på Pisa-resultaten

Pisa 2018

Lärarprofilerna Alexander Skytte, Sara Bruun och Mikael Bruér förklarar hur de ser på Pisa-resultaten.

Anna Ekström: ”Svensk skola står stark tack vare lärarna”

Pisa

Anna Ekström (S) är glad men ser anledning till eftertanke efter de senaste Pisaresultaten. Roger Haddad (L) menar att det är effekterna av Liberalernas politik vi ser.

Åsa Fahlén: Resultaten får inte leda till mer nedskärningar

Nedskärningar

”Galet att skära ner på skolan”, säger Åsa Fahlén.

Moderaterna: ”Skolministern kan inte vara glad”

Politik

M-politikern menar att många resultat är oroväckande.

Per Kornhall: Pisa fortsätter luta rätt – och fel

Kommentar

Per kornhall kommenterar Pisa-resultatet: ”Det borde innebära att svensk skola kan få lite andrum och arbeta med mer långsiktiga reformer.”

Debatt: ”Svenska skolan sviker fortfarande de svagaste”

Debatt

”Tre attityder, unika för Sverige, står i vägen för den framgång som vi vill uppnå”, skriver läraren och politikern Emma Köster.

Kommentera

Forskaren sågar Pisa-studien: ”Det är otroligt förstorat”

Kritik

Malin Ideland tycker att det läggs alldeles för stor vikt vid studien.

OECD-chefen: ”Det kommer bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för OECD:s utbildningskontor, till Skolvärlden.

Alexander Skytte: Vem är en skicklig lärare?

Blogg

”Därför är jag tveksam till att det skulle fungera att flytta ’särskilt skickliga lärare’ till utsatta områden”, skriver Alexander Skytte.

Efter SD:s förslag: Det strider mot både lag och erfarenhet

Politik

Skapa internat för särskilt problematiska elever och sätt nyanlända i egna skolor. Det är ett par av SD:s nya skolförslag.

Åsa Wikforss om kampen mot ”Fake news”: Lärare har en viktig roll

Filosofi

Professorns bok ”Alternativ fakta” ska delas ut till alla som läser tredje året på gymnasiet.

”Årets gymnasielärare”: Brukar få höra att jag är tydlig

Lärargalan

Samhällskunskaps- och historieläraren Björn Grönqvist från Karlstad kammade hem titeln.

Lön

Granskning: De som fick lönelyft missgynnas av kommunerna

Rapport

Lärare som får del av lärarlönelyftet missgynnas lönemässigt om man bortser från de statliga pengarna, visar Statskontorets granskning.

Läraren Hannas öppna brev till kommunen: Här är min önskelista

Debatt

”Välkommen till Vallentuna, vi erbjuder inte lika villkor för alla elever. Det här är min önskelista till jul”, skriver Hanna Ståhlnacke, lärare i Vallentuna.

Kommentera

Fridolins nya uppdrag: Säkra kvaliteten i läromedel

Läromedel

”Det är ett drömuppdrag”, säger Gustav Fridolin.

Särskilt stöd

Unik dom: Diskriminering när elev inte fick stöd i tid

Särskilt stöd

Malmö stad tvingas betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.

”Nedskärningarna kan drabba utsatta elever hårt”

Särskilt stöd 

SPSM:s generaldirektör varnar för att kommunernas nedskärningar kan drabba de utsatta eleverna hårt.

Hjälpmedel vid nationella prov

Sara Bruun: ”Alla barn har rätt att lära sig och att kunna läsa”

Blogg

”Det är varje barns rättighet att läsa och att kunna läsa. Att inte kunna läsa ordentligt är i allra högsta grad diskriminerande”, skriver Sara Bruun. 

”Elever som tas ifrån sina hjälpmedel under provet far illa”

Replik

”En elev med dyslexi som anses behöva hjälpmedel för att nå kunskapsmålen måste få använda sina hjälpmedel även under nationella proven. Allt annat är helt galet”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Ny dom: Diskriminering att förbjuda hjälpmedel vid nationella prov

Läs- och skrivsvårigheter

Örebro kommun ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en elev med dyslexi som inte fått använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella proven i svenska.

Förstatligad skola: Så tänker utredaren

Skolsystemet

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand lutar mot att föreslå en trestegsraket för ett statligt övertagande av skolans finansiering.

Forskning: Ingen ökning av avhopp från läraryrket

Lärarbrist

De senaste 20 åren har fler lämnat läraryrket än jämförda yrken. Men någon trend att allt fler hoppar av finns inte enligt ny forskning.

Digitalt

Ny rapport: Så ser dina elevers internetvanor ut

Digitalt

Sju av tio mellanstadieelever anser att de har fått undervisning i skydd mot kränkningar på internet.

Arbetsmiljö

Här ska lärarna tvätta skolans gardiner för att spara pengar

Arbetsuppgifter

Nya rutiner väcker ilska på skolor i Piteå – får dumpa alla textilier eller städa själva.

Debatt

”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”

Debatt

”Är det ett tecken på svaghet när man som lärare etablerar goda relationer till de elever som borde rätta sig i ledet? Nej, det är inte svagt utan smart”, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Särskilt stöd

Efter kritiken: Kommunen tvärvänder om särskilt stöd för elever

Särskilt stöd

Kommunen meddelar att man kommer att se över tilläggsbelopp för särskilt stöd.

Blogg

Mikael Bruér: ”Vi behöver fler dåliga exempel”

Blogg

”Det är inte lärarna som det går bra för vi behöver prata om, utan de som inte orkar eller de som känner sig dåliga. Vi behöver ge dem en känsla av att de duger”, skriver Mikael Bruér. 

Nedskärningar i skolan

Facket varnar: Nya budgeten kommer drabba lärarna hårt

Besparingar

De kraftiga besparingar som väntar skolorna i Stockholm kommer att drabba lärarna hårt. 
– Det är ett allvarligt läge, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm.

Debatt

”Lärarförsörjningen är ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”

Replik

”Det är ljuv musik för mig att höra ett sådant fackligt engagemang, men lärarförsörjningen är och förblir ett tydligt ansvar för arbetsgivaren”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en replik.

Kommentera

”Det saknas konstruktiva förslag från LR vad gäller lärarbristen”

Debatt

”Jag vill att LR nu vaknar till liv, med all den urkraft som bra facklig verksamhet kan vara”, skriver Liane Blom, lokalombud på Bergslagens folkhögskola.

Kommentera

Hon forskar om särskilt stöd på gymnasiet: ”Finns väldigt lite kunskap”

Särskilt stöd 

Forskaren Anna Öhman genomför just nu en studie av särskilt stöd på gymnasiet.

vuxenutbildning

Lokala vuxenutbildningens projekt sprids i Europa

Vuxenutbildning

Vux Huddinges integrationsprojektet sprids till andra länder. 

Lönegranskning

Tre erfarna lärare berättar: Yngre fick högre lön än vi

Löner

När lärarstudenten var klar med sin utbildning anställdes hon på samma skola som hon gjorde sin praktik på.
– Hon fick 4 000 kronor mer i månadslön än vad jag hade. Det svider, säger Stina som var studentens handledare.

Ny statistik: Så mycket halkar erfarna lärare efter i lön

Löner

Erfarna lärare som arbetat länge på samma arbetsplats har ofta betydligt sämre löneutveckling än yngre och mindre erfarna kollegor, visar en ny analys av 20 000 lärares löner.

Forskning

Hans forskning ska lyfta skillnader mellan skolreformer

Forskning

Forskargrupper från fyra länder ska i ett nätverk jämföra forskning av utbildningsreformer.

Debatt

”Ge barn i särskolan rätt till obligatorisk förskoleklass”

Debatt

”Även barn i särskola borde ha rätt till tio års grundskola enligt likvärdighetsprincipen”, skriver debattörerna.

Kommentera

Facket vill skrota elevens val: Tiden behövs till annat

Tidsbrist

”Stoffträngseln” i skolans ämnen har blivit synlig genom debatten om nya kursplaner. Ett bra tillfälle att ta bort elevens val, menar LR.

Forskarna: Nationella proven måste omarbetas

NP

Digitala och externt rättade nationella prov står inför dörren. Men för att fungera vid betygsättning måste själva uppgifterna anpassas, menar flera forskare.

Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E

Bedömning

Helena Kvarnsells elever har skriftligt läxförhör varje vecka: ”Fantastiskt betygsunderlag”.

HÖK 18

6 av 10 ombud: Kommunerna lever inte upp till avtalet

Avtalet

Många kommuner lever inte upp till skrivningarna i avtalet HÖK 18, enligt Skolvärldens enkätundersökning bland fackligt aktiva lärare.

Åsa Fahlén: ”Jag är jättebekymrad”

HÖK 18

LR:s ordförande Åsa Fahlén är inte överraskad över kritiken mot HÖK 18.
– Situationen är i dag oerhört bekymmersam på många håll på grund av alla nedskärningar.

Digitala verktyg

Forskarens tips: Så lyfter du undervisningen med digitala verktyg

Digitala verktyg

Mattias Rundberg forskar på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt de har på lärandet. 

Intervju

Jörgen Tholin: Därför är det svårt att motverka glädjebetyg

Betygsutredningen

Hur upptäcker vi systematisk betygsinflation och vad kan vi göra åt den? Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin har ett halvår på sig att finna svar.

Debatt

”Lärare lockas inte av marknadsskolan”

Debatt

”Enda sättet att få fler att vilja bli lärare är att göra svenska skolan till den likvärdiga och högkvalitativa skola den var innan de borgerliga partiernas friskolereform genomfördes”, skriver debattörerna.

Kommentera
Lärarassistenter

En av tre utnyttjar inte extrapengar till lärarassistenter

Statsbidrag

Intresset blev inte lika stort som regeringen hoppades på.

Sökte inte bidrag: ”Var för knepigt”

Lärarassistenter

Gotland valde att inte utnyttja bidraget – Västerås sökte 5,47 miljoner.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Forskning

Agneta Gulz: Så skapar du motivation hos eleverna

Undervisning

Hur arbetar man bäst för att skapa motivation i klassrummet? Forskaren Agneta Gulz ger sina viktigaste tips.

Debatt

”Vi behöver tydligare tag hemifrån – inte hårdare tag i skolan”

Debatt

”Det är dags att på djupet rannsaka föräldrarollen för att ge skolan den chans den förtjänar och den auktoritet den behöver”, skriver debattören Peter Östling.

Kommentera

Kommuner kan bryta mot lagen för att locka friskolor

Kommunerna

Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen.
– Kommunerna gör jättemycket tokigheter som strider mot lagen, säger juridikprofessor Lotta Lerwall.

Skolutveckling

Kornhall: En bra skola är ingen slump

Skolutveckling

”På den här skolan kan vi se betydelsen av en klok skolledning och vuxna som arbetar tillsammans och aldrig ger upp”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Låt inte eleverna läsa vad skräp som helst”

Debatt

”När skärmar kräver så mycket av våra ungdomars tid måste vi vara modiga och våga viga mycket tid åt läsningen”, skriver svenskläraren Karin Herlitz.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons