Annons
Mattias Rundberg forskar på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt det har på lärandet ur olika perspektiv. Foto: Anders Andersson.

Forskarens tips: Så lyfter du undervisningen med digitala verktyg

Publicerad 13 november 2019

Fakta

Mer om Mattias Rundberg:

Universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad. Studerar digitala verktyg i naturvetenskapliga ämnen.

I grunden ämneslärare i biologi, fysik och kemi. Har jobbat 12 år i grund- och gymnasieskola.

Med en medveten strategi och rätt digitala verktyg kan lärare förhöja undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. Men ofta är papper, penna och elevens egna ögon ett bättre alternativ. Tricket är att veta när vilken metod passar bäst.

På Högskolan i Halmstad finns Sveriges första digitala laborativa centrum, eller kort och gott DLC. Här finns VR (virtual reality) och interaktiva skärmar, filminspelning med green screen, två studior för ljudinspelning, flera scener för presentation och filmvisning i bioformat och flera labbsalar för olika typer av experiment och forskning.

I rummet, som kallas ”Hjärnverket”, finner vi universitetsadjunkt Mattias Rundberg och hans kollegor, som samlar kunskap om digitala verktyg i NO-undervisning. 

– Det är viktigt att forska på digitala verktyg i skolan för att se vilken effekt det har på lärandet ur olika perspektiv. Det handlar om att undersöka vad digitala verktyg kan medföra för inlärningen kring naturvetenskapliga fenomen. Forskningen kring vad det medför att jobba digitalt i NO i förhållande till ämneskunskaperna är spännande. Men vi tittar även på vad tekniken gör överlag med oss, vår förmåga att koncentrera oss och så vidare, säger han till Skolvärlden.

Tanken är att man ska göra det här kollegialt, med en handledare som leder arbetet. 

Forskarna på Hjärnverket vill utveckla lärarnas förhållningssätt till det digitala förbi argumenten ”för eller emot” som ofta uppstår, till ett mer kvalitativt synsätt.

– Min erfarenhet är att man många gånger talar om digitala verktyg som att man har digitala verktyg, inte hur man förhåller sig till dem. Alla skolor ska ha digitala verktyg, men det är kunskapen om när jag ska använda det och när jag inte ska det som kan saknas. Det handlar inte om antingen eller, det är en reflektion kring varför man väljer att ta med det eller inte, utifrån ett speciellt ämnesinnehåll. Det gäller att förstå när det tillför ett mervärde, säger Mattias Rundberg.

Lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad undervisas i DLC. På skärmen uppdateras data om övningen automatiskt. Foto: Anders Andersson.

Hur avgör man när ett digitalt verktyg kan under­lätta eller höja kvaliteten på undervisningen, och när det är onödig eller till och med försämrar?

– Det är den processen vi tänker att lärarna måste träna sig i. Lärare behöver behärska teknologierna, pedagogiken och ämnesinnehållet. Hur de speglas mot varandra är jätteviktigt. Det är det vi är ute efter, att de här sakerna ska förhålla sig till varandra.

Alla skolor ska ha digitala verktyg, men det är kunskapen om när jag ska använda det och när jag inte ska det som kan saknas.

Mattias Rundberg är själv lärare i grunden, i de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi, och har 12 år på grundskolans senare del och gymnasiet bakom sig. Han vet att det kan vara svårt att navigera i de digitala verktygens kommersiella värld. Och han vet att många lärare suckar när man börjar prata om digitala verktyg. Han tror att det delvis hänger ihop med att digitaliseringen sköts uppifrån i organisationen, med varierad kompetens och framgång.

– Jag tror digitaliseringen har fungerat lite som ”här varsågoda, här är digitala verktyg, använd dem". Man har i många fall inte fått fundera på hur man ska använda dem, eller varför. Man ska såklart inte ge upp beprövade metoder som man vet fungerar. Men samtidigt, ser man att ”åh, det här med fotosyntes kan de lära sig bättre med digitala verktyg” så bör man använda det.

De verktyg som forskarna i ”Hjärnverket” utvärderar är ofta olika former av mätverktyg. Sensorer som man kan mäta syreupptagning, koldioxidhalt, massa, tryck och så vidare med. Jämfört med mer traditionella mätningar där eleverna registrerar värden manuellt vid givna tidsintervall blir vid de här mätningarna mer precisa och klarar av fler mätpunkter på kortare tid.

– Realtidsmätningar där en apparat samlar data åt dig ger en tidsvinst, så du kan ägna tid åt att diskutera och tolka innehållet i graferna i stället för att rita graferna själv. Dessutom blir det väldigt precist, du kan mäta varje sekund. Om du gör en mätning själv så får du en mer ungefärlig kurva, säger Mattias Rundberg.

Digitala sensorer ritar upp grafer över experimentets effekter i realtid. Foto: Anders Andersson.

Händer det att ni köper in och testar produkter som visar sig inte hålla måttet?

– Jag tycker att tekniken generellt sett är väldigt bra. Men jag gjorde felaktiga inköp i början. Jag ville ha en variation av saker och tog lite av varje, i stället för att leta upp sensorer som har en bredd. Det finns sensorer som vi kan ha glädje av i både fysik, kemi och biologi till exempel.

Tillsammans med bland andra Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik och prorektor vid Högskolan i Halmstad, har han sammanställt en fortbildningsmodul till Skolverkets lärportal med titeln ”Digitala verktyg i naturvetenskap”. Syftet med den är att hjälpa lärare att reflektera mer medvetet kring de digitala verktygens potential i undervisningen.

– Tanken är att man ska göra det här kollegialt, med en handledare som leder arbetet. Det innefattar såväl teori som praktiska delar, kombinerat med reflektion tillsammans med sina kollegor. Det blir ett kollegialt lärande kring det komplexa att vara lärare. Alla pedagogiska frågor om vad, vem, varför, hur och för vem ska med, och så adderar vi de teknologiska frågorna.

 

* * * Tre laborationer med digitala verktyg * * *

Några exempel från Mattias Rundberg på hur klassiska NO-laborationer ges fler dimensioner och ökad tydlighet med hjälp av digitala hjälpmedel.

  • Tar luften plats?

Fyll en PET-flaska med marshmallows, och gör hål i korken. Montera fast en cykelventil i hålet och täta med lim. Pumpa in luft i flaskan med hjälp av en cykelpump via ventilen. Flaskhalsen blir varm av friktionen när luftpartiklarna krockar med varandra och marshmallowen trycks ihop, vilket betyder att luften tar plats. Den informationen får vi genom våra vanliga sinnen.

– Digitalt gör vi samma uppställning, men vi har en flaska med en temperaturmätare i flaskhalsen så vi får veta exakt hur varm den är. Eller en trycksensor på insidan och en likadan sensor på utsidan för att se hur trycket skiljer sig. Man kan lossa på korken lite och se hur det förändras.

Sensorer mäter bland annat halter av syre och koldioxid i slutna system. Ett digitalt mikroskop låter fler elever studera objektet samtidigt. Foto: Anders Andersson.

  • Varför slocknar ljuset?

Vad händer när man ställer ett uppochnervänt glas över ett brinnande ljus? De allra flesta svarar att ljuset kommer att slockna efter en liten stund när syret tar slut. Men hur kan vi veta att det är just det som händer, när vi inte ser det? 

– Använder vi en syresensor för att mäta syrehalten under experimentet visar sig att så inte är fallet. Ljuset slocknar vid ungefär 17 procents syrehalt. Men vad kan det då vara? 

Gör om experimentet igen med en koldioxidsensor så visar det att koldioxiden är boven i dramat. Genom att den vid bildandet har högre densitet än syret sjunker den något snabbare ner över ljuset och ”kväver” det.

– Då har vi gjort det osynliga synligt genom den mätdata (kurvan) vi får ut.

  • Hur påverkas kroppars tröghet?

Du behöver en hiss och en digital kraftplatta (den fungerar som en badrumsvåg men mäter kraft snarare än massa). 

Eleven står på kraftplattan i hissen. När hissen åker uppåt påverkar eleven kraftplattan med en högre kraft, när hissen åker neråt påverkar eleven plattan med en lägre kraft. När hissen stannar blir effekten den motsatta i båda riktningarna.

– En kul och tydlig labb som genererar en graf över det här som vi annars bara känner i kroppen när vi åker hiss. Med grafen som underlag kan vi diskutera kroppars tröghet i olika situationer.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

LR: ”Man monterar ner anställningstryggheten”

Fackligt 

 Utredarens förslag kan ändra arbetsrätten i grunden. ”Extremt”, ”totalt obalanserat” och ”en katastrof” är några uttalanden om regeringens las-utredning.

Annons
Annons
Debatt

”Stefan Löfven – leken med våra liv måste få ett slut”

Debatt

”Vi kräver att regering och myndigheter använder sommaren till att planera en mer hållbar strategi inför höstterminen”, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Nedskärningar i skolan

Östersunds rektorer flaggar för ohållbara budgetkrav

Arbetsmiljö

Rektorerna i Östersund har gått samman och skriver i ett öppet brev att nedskärningarna som krävs för att få ihop kommunens budget inte är hållbara. 

Rektorn säger upp sig i protest mot nedskärningar

Arbetsmiljö

I höst kommer sju tjänster på Styrsöskolan i Göteborgs kommun att försvinna. Beslutet har gjort att skolans rektor Christina Ingblad sagt upp sig. 

Annons
Annons
Annons

Fler lärare kan få a-kassa i sommar

Lön och villkor

I sommar har lärare utan anställning rätt till a-kassa även om de får ferielön – men bara om anställningen avslutas rätt månad.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Coronaviruset

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Coronaviruset

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren.

LR välkomnar testning av lärare

Coronaviruset

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

Betyg

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Otillräckligt”

Corona

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser LR:s Åsa Fahlén.

Så stöttar du elever med språkstörning

Specialpedagogik

Vad är viktigast att tänka på som lärare när man undervisar en elev med språkstörning? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare
Annelie Westlund delar med sig av de viktigaste tipsen.

Hon tilldelas prestigefyllt lärarpris

Svenska

Annika Sjödahl tilldelas Svenska Akademiens svensklärarpris 2020.

Här belönas slitna lärare med extra ledig dag

Arbetsmiljö

På Volgsjö skola får lärarna en extra ledig dag som belöning.

LR-kongressen 2020

Kongressen röstade för utökat stöd till lärare på friskola

LR-kongress 2020

Ett av fredagens beslut är att inleda en ny försöksverksamhet med stöd till lärare i privat sektor.

LR:s första digitala kongress – ”Det flyter på ganska bra”

LR-kongress 2020

Medlemsavgifter, föreningsanslag och stöd till medlemmar i privat sektor är några av de delar som avhandlas under kongressdag ett av två.

Åsa Fahlén: Vi har en tydlig linje i förbundet

LR-kongress 2020

Många beslut kvarstår till hösten, men ordförande Åsa Fahlén är glad över den digitala kongressen.

Här är styrelsens förslag till kongressen

Kongressen 2020

LR:s ordförande Åsa Fahlén summerar varje enskild proposition.

stor lärarenkät

Corona har skapat kunskapstapp för miljardbelopp

Kunskapskrav

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling, visar en ny undersökning.

Facken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Coronakonsekvenser

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsministern för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

Högre frånvaro bland lärare i grundskolan än på gymnasiet

Corona

I en rapport från Skolverket, som TT tagit del av, framgår det att bland grundskolans lärare var frånvaron 20 procent högre veckan efter påsk jämfört med föregående år. Frånvaron bland gymnasielärarna var nästintill samma i år som förra året.

Debatt

Debatt: ”Facket ska jobba för läraren – inte arbetsgivaren”

Debatt

”Jag vill vara medlem i ett fack som vågar lyfta den verklighet lärare befinner sig i, som vågar vara jobbigt”, skriver Alexander Skytte i en debattartikel.

Kommentera
Arbetsmiljö

Lärarna drunknar i dokumentation: ”Hanteringen av klagomål bör ses över”

Arbetsmiljö

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

”Vi behöver en alternativ plan när det blir krisläge”

Corona

”Vi behöver ett läge där vi kan dra ner på delar av vår verksamhet för att fokusera på undervisning i krisläge”, skriver Karin Boberg.

Här är eleverna i skolan varannan vecka: ”Klokt beslut”

Corona

För att minimera smittrisken under coronakrisen är eleverna på Stenbocksskolan i Ulricehamn på plats i skolan varannan vecka. 

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

Kritik

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.

Skolverkets blixtuppdrag: Sänk arbetsbelastningen för lärare

Coronakrisen

Senast på torsdagen ska nya stödinsatser vara igång för en hårt prövad lärarkår.

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Treterminssystem

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen.

Lärarna tvingas jaga in elever till distanslektionerna

Distansundervisning

Elever som inte loggar in, spelar tv-spel under lektionen eller tar med sig videochatten in på toaletten. Det är exempel från ämnesläraren Eva Hjelms och hennes kollegors vardag.

Undersökning: Varannan elev har varit frånvarande

Corona

I län som varit hårdast coronadrabbade har upp till hälften av eleverna varit hemma från skolan, visar en granskning av SVT.

Ljusdal sparar på skolan – drar in 100 tjänster

Nedskärningar

För att spara pengar planerar Ljusdals kommun att mitt under coronakrisen minska antalet anställda inom skolan och förskolan.

Debatt

”Hjälp skolpersonal att hantera radikalisering”

Debatt

”Det är viktigt att ge skolor och skolpersonal kunskap om vilka tecken en ung person som håller på att radikaliseras visar upp”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Här är magister Fridolins nya liv som lärare: ”Ringrostigt”

Intervju

Så ser Gustav Fridolins nya liv som lärare ut. ”Det var lite ringrostigt i början”, säger han när Skolvärlden hälsar på som första media.

Skolverkets tre scenarier inför höstterminen

Coronaviruset

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarier.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Debatt

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Debatt

”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Kommentera

Så påverkas syv av coronakrisen: ”Finns en stor oro”

SYV

Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

NPF

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport. 

Ny studie: Barn kan smitta lika mycket som vuxna

Corona

Barn som smittats av coronaviruset kan vara lika smittsamma som vuxna, uppger SVT och hänvisar till en ny tysk-brittisk studie som bygger på testresultat från Berlin.

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Corona

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

Corona

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 

Hovrätten: Försenat stöd är diskriminering

Särskilt stöd

Hovrätten fastställer domen som säger att Malmö stad ska betala 20 000 kronor till en elev i diskrimineringsersättning.

”Integrera sex- och samlevnad i alla ämnen”

Debatt

”Flera kvinnojourer flaggar för att kvinnor och barn utsätts för våld och sexualbrott som följd av corona-isoleringen. Låt utbildning vara nyckeln till att få ett stopp”, skriver gymnasieläraren Cajsa Blekemo.

Kommentera

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Corona

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta skolundervisningen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

Coronakrisen

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

”Bevara mångfalden i svensk folkbildning”

Debatt

”Slopat mobilitetsstödet hotar folkhögskolors överlevnad och i förlängningen en levande landsbygd, utjämning av utbildningsklyftor, samt riskerar att en lång tradition av kunskap går förlorad”, skriver debattörerna. 

Kommentera

Debatt: ”Lärarförbunden har spelats ut mot varandra”

Debatt

”Hur de två förbunden skall kunna samla alla lärargrupper under ett tak utan inbördes löne- och revirstrider och glömma det förflutna är en gåta”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera
Likvärdighet

Per Kornhall: Den här utredningen säger det självklara

Likvärdighet

Skolexperten Per Kornhall om Björn Åstrands utredning för en likvärdig skola: ”Låt oss fatta dessa beslut så vi kan börja ha lite ordning och reda i skolan.”

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Förslag

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Debatt

”IT och heltäckande läromedel är chanslösa mot läraren”

Debatt

”Även när det kommer till distansundervisning behövs en lärare som leder arbetet. Läraren är och förblir den centrala och mest behövliga aktören i all skolans undervisning”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Norges skolor öppnar – facket kritiskt till riktlinjerna

Corona

De norska skolorna öppnar igen, men frågetecken kvarstår kring formerna.

Fler vill bli lärare i coronatider

Utbildning

Fler har sökt till lärarutbildningen i höst, visar nya siffror från UHR. 

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Politik

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Distansundervisning

Oro bland lärare: Mer distansundervisning efter krisen

Arbetsmiljö

När coronakrisen har lagt sig kommer flera skolor att fortsätta med den digitala undervisningen. Det tror Marcus Larsson, lärare och engagerad i tankesmedjan Balans.

Kommunens plan: Fortsätta undervisa på distans efter krisen

Digitalt

I Huddinge planerar man att fortsätta med distansundervisningen även efter coronapandemin. 

Coronakrisen drabbar SFI hårt: ”Förödande”

SFI

Utmaningarna inom SFI är stora och många lärare oroas över följderna av coronaviruset.

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

Corona

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

Antalet skyddsombud inom LR växer

Skyddsombud

En kartläggning visar att Lärarnas Riksförbund har fler skyddsombud i dag än för åtta år sedan. 

SPSM efter stor skolenkät: Vi måste fånga de elever som faller

Debatt

Pandemin innebär en upp och nervänd värld för barn och ungdomar, och elever som redan innan krisen hade behov av stöd är en riskgrupp. Det skriver Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Kommentera

Skolan tillverkar visirhållare till äldrevården i coronakrisen

Teknik

På Jämtlands gymnasium finns fem 3D-skrivare som eleverna vanligtvis använder i undervisningen. Nu används skrivarna i stället för att skapa visirhållare till äldrevården.

Läraren: ”Vår arbetsbörda under corona är övermäktig”

Arbetsvillkor

Sjukskrivna kollegor, vikariebrist och undervisning för elever såväl i klassrummet som hemma tär på lärarna i grundskolan.
– Det är som att vi ska vara någon sorts evigt fungerande maskiner, säger läraren Hanna Hermanson.

Fotbollsstjärnornas nya plan – ska bli lärare: ”Inspirerande”

Lärarutbildning

Samtidigt som de spelar fotboll på elitnivå håller Malin Winberg och Viktor Elm på att utbilda sig till lärare.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons