Annons
En rad olika professorer och representanter från dyslexiinriktade förbund och föreningar uttrycker sin misstro till de nya kursplanerna som man anser är otydliga. Foto: Shutterstock

Forskarlarm: Nya kursplanen hotar drabba utsatta elever

Publicerad 16 mars 2020

Fakta

Nya kurs- och ämnesplaner

  • Betonar grundläggande kunskaper
  • Har mindre stoffträngsel i några ämnen
  • Ökar inslag av analytisk förmåga i takt med att eleverna blir äldre
  • Har mer övergripande kunskapskrav

Revideringen omfattar grundskolans 25 kursplaner, sameskolans kursplan i samiska, fem kursplaner för döva och hörselskadade och tre ämnesplaner för gymnasiet – matematik, engelska och moderna språk.

Relaterat

De nya kursplanerna hotar drabba elever med läs- och skrivsvårigheter hårt i framtiden. Det slår en rad olika professorer fast och riktar skarp kritik mot Skolverket.
– Det kan bli ett stort problem i förlängningen, säger Ulrika Wolff, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

Skolvärlden har tidigare rapporterat om att Skolverket under fjolåret har reviderat skolans kursplaner. Revideringen omfattar grundskolans 25 kursplaner, sameskolans kursplan i samiska, fem kursplaner för döva och hörselskadade och tre ämnesplaner för gymnasiet – matematik, engelska och moderna språk.

Det blir en större betoning på faktakunskaper och mindre på elevernas förmågor när Skolverket presenterade sitt förslag till ny kursplan i december 2019.

När Skolverket gick ut med kursplanen på remiss i september uppstod en massiv kritik mot en del av de föreslagna förändringarna. Skolverket lyssnade på anmärkningarna och såg till att flera av de tidigare revideringarna ändrats tillbaka när det färdiga förslaget skulle lämnas över till regeringen.

Men där stannar inte kritiken. I Aftonbladet debatt har nu en rad olika professorer och representanter från dyslexiinriktade förbund och föreningar slutit upp och gemensamt uttryckt sin misstro till de nya kursplanerna – som man anser är otydliga.  

”Läsningens slutmål, det vill säga läsförståelse, omnämns i kursplanerna för åk 1 till 3, liksom elevernas förmåga att bearbeta texter och skriva såväl för hand som med digitala verktyg. Men under de första skolåren handlar det framför allt om att tillägna sig basfärdigheten, att knäcka koden och lära sig läsa. Det är därför märkligt att den grundläggande läsinlärningen inte tas upp i svenskans kursplaner för de yngsta eleverna”, skriver debattörerna.

De tar inte hänsyn till att man i de tidiga åren måste lära sig grundläggande läsinlärning

Ulrika Wolff.Ulrika Wolff, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och ordförande för Svenska dyslexistiftelsen, är en av författarna bakom debattartikeln. 

– När Skolverket pratar om läsning så pratar de bara om slutmålet läsförståelse och de tar inte hänsyn till att man i de tidiga åren måste lära sig grundläggande läsinlärning, alltså den tekniska sidan av läsningen, säger hon till Skolvärlden. 

Det här är kritik som många professorkollegor delar, menar Ulrika Wolff.

– Det råder stor konsensus kring detta. Det finns en teori som heter ”the simple view of reading” där man tänker sig att läsning består av två delar. Den ena delen handlar om den tekniska delen, det vill säga ordavkodning, där man måste kunna tolka de symboler som finns och omsätta de till ljud, säger Ulrika Wolff och fortsätter: 

– Den andra delen kallas för den lingvistiska förståelsen, det vill säga det som handlar om att tolka texten och förstå orden. Det mäts ofta med vilket ordförråd man har, att kunna läsa mellan raderna, tolka delar av texten, och det kan också handla om att man måste ha en grammatisk kunskap.  

De här två komplexa delarna tycker Ulrika Wolff är bra att utgå ifrån när man diskuterar läsning i skolan och därför bör de också finnas med tydligt i kursplanerna. 

– Det är väldigt viktigt att lära sig den tekniska delen av läsningen tidigt i skolan. Alla elever behöver få undervisning i det här, och det är extra viktigt för de med läs- och skrivsvårigheter.

Kritiken ligger främst i att det helt saknas skrivningar kring de grundläggande läsfärdigheter som krävs för att uppnå ett flyt i läsningen. Här kan man jämföra med kursplanen i matematik där de grundläggande färdigheterna beskrivs ganska utförligt, påpekar Ulrika Wolff.

– Man utgår i stället från att lärare själva förstår att man måste göra på det här sättet. Det kan bli ett stort problem i förlängningen.

Vad riskerar att hända när de nya kursplanerna ser ut som de gör?

– Det blir väldigt otydligt. Om jag får ta upp den här teorin igen, ”The simple view of reading”, så menar man på att om en av delarna inte finns med så uppstår ingen läsning över huvud taget. Vi tycker att båda delarna är lika viktiga och måste finnas med tydligare. Man måste ha ordavkodningsförmågan för att kunna tillgodogöra sig och förstå det man läser. Det handlar inte bara om att ta sig igenom texten, säger Ulrika Wolff.

Vilka är det som kommer att drabbas hårdast av detta?

– Det är naturligtvis de eleverna som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det kommer att bli en tuffare situation för de här eleverna i skolan om de nya kursplanerna ser ut som det är tänkt. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons