maria_jarl

Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor

Samförstånd, stabilitet och tydlighet – det är några av faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.
– Det går att lära jättemycket av de här skolorna, men det är omöjligt att kopiera dem, säger forskaren Maria Jarl som ligger bakom studien.

Bra skolor kan se ut på många sätt. Men de har också nästan alltid några saker gemensamt.

Maria Jarl är statsvetare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet. Tillsammans med kollegorna Klas Andersson och Ulf Blossing har hon identifierat några gemensamma framgångsfaktorer inom skolan.

Tre starka punkter som bland annat lyfts fram som kännetecknande för framgångsrika skolor är samsyn kring uppdraget, tydliga mål och stabilitet. Tillsammans skapar faktorerna en ”framgångsrik kultur” på skolan.

– Det vi har sett är att varje framgångsrik skola har en specifik karaktär, eller en institutionell profil. Det sitter liksom i väggarna hur man gör saker och ting. Detta är saker man inte alltid ser i formella arbetsbeskrivningar, säger Maria Jarl.

Tillsammans har de jämfört fyra framgångsrika skolor med fyra som inte var framgångsrika, och på så sätt hittat en koppling mellan elevresultaten och skolans sätt att organisera arbetet. Forskarna har studerat hur skolorna arbetar, hur organisationen ser ut, och hur man bedriver verksamheten på de här skolorna – och sedan jämfört.  

Hos de framgångsrika skolorna har man hittat tydliga normer om samarbete. När de träffade lärare och rektorer har man pratat om vad det innebär att jobba på den framgångsrika skolan och hur man tänker och resonerar kring sin yrkespraktik.

– Då blir det väldigt tydligt att man har gemensamma föreställningar i vad det handlar om. Det handlar väldigt mycket om att sätta elevernas lärande i fokus, anpassa undervisningen, och ställa höga krav på eleverna. Det genomsyrar verksamheten på ett speciellt sätt och det gör det inte på de icke framgångsrika skolorna, säger hon.

– På de framgångsrika skolorna finns en tydlighet om vad det är för typ av skola. Det finns en gemensam bild kring vad det innebär att vara lärare eller rektor på den här skolan.

Maria och kollegorna kan inte säga vilka enskilda faktorer som är viktigast för att klassas som framgångsrik, utan det är en komplex bild. Men tydligt är, att de framgångsrika skolorna har fokus på resultaten och att de har en stark identitet.

De fann även att var fler rektorsbyten och omorganisationer på de icke framgångsrika skolorna än på de framgångsrika. På de icke framgångsrika skolorna skedde det många rektorsbyten under den studerade perioden.

En annan viktig faktor är samsyn. Maria Jarl menar att lärarnas och skolledarens inställning till yrket behöver hänga ihop. Det är viktigt att man drar åt samma håll.

– Samsynen visar sig i att oavsett vilka lärare vi intervjuade, så gav de liknande beskrivning av hur man jobbar. Personalen på de framgångsrika skolorna tänker på samma sätt om uppdraget och vad skolan handlar om. Man jobbar tillsammans. Tänker man däremot olika om sitt uppdrag då möter eleverna en mer splittrad lärmiljö. Det blir tuffare för eleverna.

Forskningen visar även att det inte finns någon enskild lärare eller rektor som kan ta åt sig äran eller ge sig skulden för att det går som det går.

– Det är en sammansatt process som består av många olika saker. På de framgångsrika skolorna har man lyckats skapa ett väl fungerande klimat. Miljön är större än den enskilda läraren. En intressant detalj är att på de framgångsrika skolorna har rektorerna ofta en medveten strategi för vilka lärare de söker efter när de rekryterar. De beskriver det som att lärarna måste passa in i den miljön man redan har på skolan, säger Maria Jarl.

Går det att lära mycket av de framgångsrika skolorna?

– Det går att lära jättemycket av de här skolorna, både av de framgångsrika och de icke framgångsrika skolorna. Men det är inte så enkelt att man kan gå och kopiera de framgångsrika skolornas sätt att arbeta. Det tar lång tid att bli en framgångsrik skola. I stället tror jag att man måste utgå från den situation, historia och de värderingar som finns på den icke framgångsrika skolan och sedan arbeta stenhårt därifrån.

Kommentera