ugglaklass

Ugglan Hedwig från Harry Potter kan få en roll i svenska klassrum.

Skönlitteratur

Forskning: Harry Potter bra för skolans värdegrundsarbete

Harry Potter har en roll att spela i skolans värdegrundsarbete. Det menar litteraturforskaren Malin Alkestrand, som snart kommer ut med sin avhandling om fantasylitteratur i skolan.

Så kan du jobba med fantasy och värdegrund

Välj litteratur efter elevernas ålder. Harry Potter har jag arbetat med både i sexan och i åttan, medan Engelsforstriologin handlar om gymnasieungdomar och kanske passar bäst för äldre barn.

Jobba med öppna litteratursamtal och utgå från elevernas reaktioner på texten

Sen får man leda in det mot värdegrund på olika sätt. Hur hotas demokratin i texten? Hur gör de litterära karaktärerna? Hur hade du gjort?

Malin Alkestrand
Malin Alkestrand

Främmande världar med drakar och annan magi – det är den perfekta utgångspunkten för diskussioner om värdegrunder i skolan. I alla fall enligt Malin Alkestrand, som disputerar med avhandlingen ”Magiska möjligheter” vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

– Böckerna har en distans som gör det möjligt att visa vår värld för oss så att vi stannar upp, hajar till och funderar över vår situation med kritiska ögon, säger hon.

Ett exempel är Harry Potter, där karaktärer med magiska förmågor ser på icke-magiska karaktärer som lägre stående.

– Man kan belysa möten mellan olika kulturer, även om man inte har direkt relation till de olika kulturerna i böckerna så finns det likheter med den värld vi lever i.

Först studerade Malin Alkestrand läroplanerna för grundskolan och gymnasiet för att se vad de sa om demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald.

– Jag ville klargöra vilken värdegrundsuppgift lärarna har, och sedan har jag analyserat fantasy med frågorna i bakhuvudet, säger hon.

Malin Alkestrand är själv grundskole- och gymnasielärare och har använt Harry Potter i undervisningen.

– Jag är för att använda skönlitteratur generellt i värdegrundsarbetet och jag tar en genre som inte fått uppmärksamhet, varken i litteraturdidaktisk forskning eller litteraturforskning. Man tänker ofta att det är för främmande för oss, och ja det är en magisk värld, men den har ngt att säga om vår.

Men det finns också problem i litteraturen. Till exempel av hur genus representeras i Harry Potter, och frånvaron av andra sexuella praktiker än de heterosexuella.

– Men det är också något man kan lyfta fram med eleverna. Genom att lyfta fram olika genusidentiteter kan man diskutera dem. 

Kommentera