Mobilförbud

Forskning: Liten effekt av mobilförbud i skolan

Anita Grigic Magnusson

En ny avhandling visar att mobilförbudet inte gör så stor skillnad. Däremot menar forskaren Anita Grigic Magnusson att den nya lagen stärker lärarnas profession.

| Foto: Johan Wingborg och Shutterstock

När förbudet att använda mobiltelefoner i klassrummet för annat än skolarbete infördes 1 augusti var syftet ökad studiero.
Men den nya lagen fungerar inte som tänkt, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Trots att lagen är bara några månader gammal har tidigare läraren Anita Grigic Magnusson hunnit studera mobilförbud i klassrummet. Avhandlingen omfattar två högstadie- och tre gymnasieskolor som hanterar elevers mobilanvändning på olika sätt.

– På en skola är det totalt mobiltelefonförbud, på en använder sig lärarna av mobiler och det finns inget uttalat förbud, två skolor har i grund och botten mobilförbud men i praktiken är det upp till lärarna att avgöra, och på den femte tillämpar lärarna ett totalt mobiltelefonförbud under lektionstid, säger hon.

Elever berättar

Hennes studier är genomförda innan 1 augusti och därmed har hon kunnat sätta resultaten i relation till den nya lagen. Tre av studierna berör elever som själva fått berätta om sin användning. Hon har också följt ett lärarlag på gymnasiet som bestämmer sig för att implementera ett eget mobilförbud 2018.

– Egentligen är det fel att säga att den nya lagen innebär ett nationellt mobiltelefonförbud. Det är snarare ett förbud mot att använda mobiler för sådant som inte har med skolan att göra.

Så hur ser det ut på skolor som infört mobilförbud?

– Det har visat sig att eleverna använder mobiltelefonerna ändå, men oftast i smyg och nästan enbart för sådant som inte har med skolarbetet att göra. Även om lärarna samlat in telefoner i början av lektionerna säger vissa elever att ”jag har glömt den hemma” eller lämnar in tomma mobilskal.

…och på skolor som inte har mobilförbud?

– Där lärarna aktivt vävt in mobiltelefoner i sin undervisning gjorde elever också ibland sådant de inte ska men de kunde på ett annat sätt se till vad mobilerna kan användas till i skolrelaterade arbeten. Eleverna var medvetna om problematiken som finns med en ständigt pockande uppmärksamhet. De tyckte inte att förbud var rätt väg att gå men var positiva till regler. Utifrån vad eleverna sa kunde jag se ett sundare förhållningssätt till mobilanvändning.

Skolrelaterade syften

På frågan om skillnaderna mellan skolor med, respektive utan mobilförbud konstaterar hon först att mobilerna oavsett används men på olika vis.

– Den stora skillnaden var att vid elevinitierad mobilanvändning på skolor med förbud så var det i princip uteslutande för icke-undervisningsrelaterade syften, medan eleverna på övriga skolor även använde mobiler för skolrelaterade syften.

Hur resonerade eleverna i stort kring det väntade mobilförbudet?

– I stort sett samtliga elever oavsett skola svarade att det aldrig skulle fungera i praktiken. Eleverna uttryckte att ”ingen elev skulle gå med på det”. Man skulle använda mobiler ändå.

Vad tänkte lärarna du följde kring ett totalförbud?

– Lärarlagets införda förbud var deras verktyg för att motarbeta att eleverna gömde undan sina mobiler. Innan de uppkopplade teknikprylarna kom skiljde klassrummets väggar lektionerna mot omvärlden. I dag öppnas klassrummen upp så det här var väl deras sätt att försöka bygga upp klassrumsväggarna igen.

Präglade av debatten

När Anita Grigic Magnusson läser lärarnas utsagor noterar hon hur präglade de är av samhällsdebatten och normen om att det är ”farligt” och att barn använder mobiltelfoner för mycket.

– Lärarnas sätt att upprätthålla förbudet var att samla in mobilerna när lektionerna började. Men redan första dagen gjordes undantag av olika skäl. Lärarna var inte riktigt medvetna om hur mycket de själva använde sig av mobiler i undervisningen.

Hur tänker du kring den nya lagen?

– Den var en punkt, ett krav, om mobilförbud i Januariavtalet. Jag tänker att det är ett politiskt slagträ som gått igenom. Det är inte så stor skillnad mot hur det var innan. Däremot stärker lagen lärarnas profession. Både lärare och rektorer har någonting att luta sig tillbaka på och har fått ett större mandat i frågan. Det blir en tydlighet.

– Jag noterade en osäkerhet i lärarlagsdiskussionerna, de visste inte hur de skulle hantera konflikterna. ”Har vi rätt att ta ifrån elever mobiler?”.

”Kontraproduktivt”

Hur bör skolor förhålla sig till användning av mobiltelefoner?

– En viktig sak är att inte stirra sig blind på vilken teknologi man använder sig av. I dagens digitaliserade skola handlar det om det uppkopplade klassrummet. Vi behöver hjälpa eleverna att förhålla sig till sina mobiltelefoner. Jag vill inte förminska problematiken men det blir kontraproduktivt att vi ska satsa på digitaliseringen och bli världsbäst på den samtidigt som vi förbjuder tekniken som nästan är själva grundbulten i dagens samhälle.

Kommentera