Forskning

Forskning: Rektorer som bryr sig om lärarna blir framgångsrika

thomas-e-blom-kollegor

Thomas Blom är doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och undervisar vid lärosätets rektorsutbildning.

| Foto: Karlstads universitet / Shutterstock

Rektorer som på riktigt litar till och lyssnar på lärarna är de bästa skolledarna. Det menar ledarskapsforskaren Thomas E Blom, doktor i pedagogik som undervisar blivande rektorer vid Karlstad universitet.

I arbetet med avhandlingen ”Tid för tillit” har han intervjuat lärare och rektorer för att undersöka vilken typ av ledarskap som leder till goda resultat för eleverna. Det han funnit är att den mellanmänskliga relationen mellan rektor och lärare har stor påverkan.

– Goda relationer och tillit mellan rektor och lärare bidrar med mycket gott. Lärarna ska känna att man jobbar för eleverna tillsammans. Har man en rektor som är mer delaktig och finns med i verksamheten blir det lättare. Det kan verka som en självklarhet, men få svenska studier beskriver vad det är en rektor gör i praktiken när den relationen finns, säger han.

Något han funnit att rektorerna gör, som stärker relationen med lärarna, är att de rör sig mycket ute i skolan. De är med i korridorer, i elevcaféer, i klassrummen, och de samtalar mycket med elever och lärare. En del hoppar även in i lektioner om det behövs.

– De ser det som ett sätt att lära känna eleverna bättre och få bättre förståelse för lärarnas situation.

Avgörande är dock inte bara vad rektorerna gör. Hur de gör de är minst lika viktigt.

– Det är inte av automatik att bara rektor är ute i verksamheten så får de en bra relation med lärare, säger Thomas E Blom.

Tillitsfulla relationer möjliggör snabba beslut

I arbetet med avhandlingen har han låtit rektorer beskriva specifika situationer från vardagen där de upplevt att situationen präglades av tillit. Därefter har han intervjuat de lärare som var inblandade och på så sätt skaffat sig en bild från flera perspektiv.

– Det är vardagliga situationer som exempelvis att stressade lärare kommer till rektor och beskriver att de känner sig uppgivna, att det finns behov av stöd i en klass eller att rektor behöver vara med i ett samtal med en vårdnadshavare, säger han.

”Det finns inga ’fyra punkter’ att följa”

När det finns en tillitsfull relation med lärarna har rektorn ofta redan koll på lärarens behov, vilket borgar för bättre resultat.

– Genom att vara närvarande i skolan kan rektor och lärare fatta bättre beslut, säger Thomas E Blom.

Ett exempel är läraren som planerat att använda sportlovet till att rätta prov för att hinna med alla sina arbetsuppgifter. I sittande möte tar då rektorn över lärarens kalender och börjar stryka arbetsuppgifter.

– Det hade kunnat uppfattas som provocerande, men läraren beskrev att det blev helt rätt för hen i det här fallet eftersom rektor kände hen. Det ger möjlighet att agera i stunden, utifrån vad som blir bäst för läraren. Att veta vad som kan sägas, och när. .

Flera lärare beskriver att rektorerna har en fingertoppskänsla som inger trygghet.

– I en situation ger rektor en lärare en kram. Det betyder inte att det alltid är en bra idé att krama lärare, säger Thomas E Blom.

Inte en ledarskapsmetod

Han påpekar att det här inte handlar om tillitsbaserat ledarskap som en metod chefer kan använda vid behov. I stället handlar det om att rektorn behöver vara genuint intresserad av lärarna och deras perspektiv.

– Det finns ingen checklista att följa, det handlar om att reflektera över sin egen hållning. Det innebär att man får kliva ner från sin piedestal om man sitter på en sådan, säger han.

Rektorerna Thomas E Blom beskriver genom sin avhandling är lyhörda och empatiska och bemöter lärarna både som professionella och som människor. Vilket inte ska förväxlas med att ”vara för mjuk eller vek”.

– Snarare är det så att öppenheten ställer krav på att våga vara rak och tydlig i svåra situationer. Man måste vara modig, det är ett tufft sätt att leda på och man måste vara trygg, säger han.

Läs hela doktorsavhandlingen ”Tid för tillit. Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete” här.

Kommentera