konflikt

Unga lärare är inte beredda på att man kan hamna i konflikt med kollegor, säger Henrik Lindqvist.

Forskning

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare?
Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har under de senaste åren forskat kring lärarstudenters och nyblivna lärares upplevelser av känslomässigt starka situationer. Avhandlingen bygger på intervjuer och diskussioner i fokusgrupper.

– Det finns många saker som lett fram till varför jag blev intresserad av ämnet. Men en av anledningarna är att jag är lärare och specialpedagog i botten, och har jobbat länge i skolan – då märker man att de här sakerna som vi har undersökt är väldigt närvarande ständigt, säger Henrik Lindqvist.

Som specialpedagog möter man de här känslorna hela tiden – både från barn, föräldrar, personal och skolorganisationen som helhet, menar han.

Henrik Lindqvist. Foto: David Einar
Henrik Lindqvist. Foto: David Einar | Foto: David Einar

– Det är svårt att hantera elever som utmanar skolsystemet på något sätt. I den situationen blir det mycket starka känslor från alla håll.

Enligt Henrik Lindqvist är troligen det viktigaste resultaten av forskningen att få ta del av lärarstudenter och nyblivna lärares egna beskrivningar av det som man upplever som utmanande, och hur de beskriver att de hanterar situationerna.

– I en av studierna har vi har följt 25 lärarstundeter under utbildning och in i läraryrkets första år. Jag tycker att det i forskningen saknas beskrivning om vad det är under utbildningen som lärarstudenter tycker är svårt att hantera. Vi vet att det är många studenter och nyblivna lärare som faktiskt slutar i yrket, internationellt och i Sverige, säger Henrik Lindqvist. 

Många lärarstudenter och nyexade uttrycker en oro för att möta elevernas föräldrar och bli ifrågasatta.

– Men man hamnar ibland också i konflikter med andra lärare och det förväntar man sig kanske inte heller att man ska göra. Sedan är det konflikterna med eleverna. Dessa handlar i stor utsträckning om att eleven bryter mot någon form av regel och inte vill jobba med det som läraren vill och läraren blir ifrågasatt i sitt ledarskap. Det kan vara otroligt tufft att hantera. 

Och när det handlar om konflikter med lärarkollegor? 

– De beskrivningarna handlar om att man blir ifrågasatt i sin bedömningspraktik eller att det finns andra saker som man upplever som olämpliga i hur man beter sig kring eleverna. Det kan då handla om att man har olika syn kring vad som är viktigt. 

– Konflikterna kan vara ganska utdragna, men många skolor försöker verkligen hantera konflikterna. En del av de här konflikterna kan finns kvar ett bra tag. Det är väldigt utmanande och kan bidra till en daglig stress. Då försöker man hitta olika sätt att hantera det på.

I forskningen beskriver även många lärarstudenter att de känner sig otillräckliga. Känslan som beskrevs är att det är svårt att hinna med allt; som till exempel det sociala arbetet, elevernas mående och deras kunskapsutveckling.

– Då kommer vi in på diskussioner om gränssättning inom den här otillräckligheten och hur man ska hantera när det blir tufft i yrket.

Var det något som förvånade det med forskningsresultatet?

– Både lärarstudenter och nyblivna lärare utrycker en väldigt stark vilja till förändring, och också lyckas driva igenom en del förändringar som ett sätt att hantera att det känns utmanade. Är det så att man exempelvis hamnar i konflikt så vill man lösa det genom att förändra till exempel en skolas värdesystem, säger han.

Många nyblivna lärare har med sig sin lärarutbildning till arbetsplatsen och vill driva en förändring som man tror ska bidra till bättre lärande hos eleverna i skolan, berättar Henrik Lindqvist.

– Det finns en förändringsagens hos nyblivna lärare och lärarstudenter, vilket är ett sätt att hantera situationer som man upplever som utmanade. För ofta tycker jag att det känns som att man beskriver lärarstudenter och nyblivna lärare som att de bara är i behov av olika typer av stöd, men det finns också många som vill vara förändringsagenterna. Det är upplyftande.

Kommentera