idrott1
Foto: Niklas Björling
Avhandling 

Forskning utvecklar idrottsundervisning

Glenn Øvrevik Kjerlands forskning visar hur idrottslärarstudenter kan utveckla sin undervisning med hjälp av aktuell forskning, olika lärandeteorier och kritisk reflektion.

Om avhandlingen

Glenn Øvrevik Kjerland lägger fram sin avhandling ”Å lære å undervise i kroppsøving. Design for teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen” vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap fredagen den 2 oktober. 

– Det finns en bild av idrottslärarutbildningen att lärandet och undervisningen baseras på praktisk och metodisk grund, inte på pedagogisk teori, forskning eller kritisk reflektion, säger doktoranden Glenn Øvrevik Kjerland, i ett pressmeddelande.

Han är doktorand vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och imorgon lägger han fram sin avhandling som visar hur den pedagogiska skickligheten i ämnet idrott och hälsa utvecklas med hjälp av aktuell forskning och olika lärandeteorier.

Glenn Øvrevik Kjerland lät 46 idrottslärarstudenter använda sex olika teorier om lärande i planeringen av undervisningen. Dessa användes sedan vid genomförandet av och diskussionen om undervisningen. Studenterna fick också använda vad de lärt sig i en projektanalys och diskutera användningen av de olika lärandeteorierna i undervisningen, står det i pressmeddelandet.

Resultaten visar hur studenterna skapar en gemensam grund för analys av undervisning och hur de diskuterar skillnader och likheter mellan den traditionella undervisningsformen och den nya, där den senare använder lärandeteorier, som konstruktivism och situerat lärande.

– Det nya undervisningssättet startade diskussioner om utmaningar som begränsar utvecklingen av den pedagogiska skickligheten och hur de kan överbryggas, något som kan bidra till en utveckling av undervisningen i ämnet idrott och hälsa, säger Glenn Øvrevik Kjerland.

Kommentera