svsara

Kommunerna måste betala i enlighet med statens riktlinjer, menar Sara Svanlund, LR.

Lärarlöner

Förslag: 10 000 mer till lärare i utsatta områden

Förlängd skolplikt för nyanlända som inte når målen och 10 000 kronor i månaden för förstelärare i utsatta områden.
Det är delar i alliansens gemensamma skolförslag.

Det vill alliansen med skolan
  • 12 431 registrerade förstalärare arbetade i Sverige under 2015/2016.
  • Alliansen vill tillsätta 1 500 nya förstelärartjänster med 10 000 kronor extra i månadslön i utsatta områden.
  • Skolplikten ska förlängas för barn som kommit in sent i svenska skolan och har svårt att uppfylla målen.

Trots att Pisa visar att det inte är utlandsfödda elever som drar ner resultaten, är det mot dem alliansen riktar in sina reformförslag för att höja svenska skolans resultat.

Dels ska nyanlända ges förlängd skolplikt för att nå kunskapsmålen, dels ska 1 500 nya förstelärartjänster tillsättas i utsatta områden. Dessa lärare kan se fram emot 10 000 kronor mer i lönekuvertet varje månad.

Många av skolorna i socialt utsatta områden har rapporterat att de har svårt att rekrytera och behålla erfarna lärare. Det hoppas de blå politikerna nu kunna vända.

Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund vill hellre se en höjning för alla lärare i de berörda områdena.
– Det är bra att staten satsar på lärarna, för det behövs. Men erfarenheter från Lärarlönelyftet säger att vi bör satsa bredare på alla lärare. Så om kommunerna ska ha huvudansvaret så får de visa att de är villiga att höja lönerna i den takt som behövs, säger Sara Svanlund.

Anna Kaya, vid Nationellt centrum för svenska som andra språk, menar att det inte alltid är lön som är det viktigaste.

– Jag tror snarare på en höjd lön för alla i kombination med utökad elevhälsa, mer kompetensutveckling och mindre undervisningstid hellre än att det ska komma en eller två förstelärare som ska lösa situationen, säger hon.

Utöver förslagen återlanserar alliansen några tidigare reformer, mer matte, aktivt skolval och mindre administration för lärare genom att de nationella proven ska rättas digitalt.

Kommentera