lr-seminarium_10_feb_politiker

Utbildningsutskottets Lena Hallengren, (S), Helene Öberg, (MP), Christer Nylander, (L), Camilla Waltersson Grönwall, (M).

| Foto: Mårten Färlin
Kösystemet

Förslag: Alla måste välja skola

Röster höjs för att införa obligatoriskt skolval, med anledning av Lärarnas Riksförbunds krav på att utreda kösystemet.

Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och LO vill att den svenska skolans kösystem utreds.

Tillsammans har de släppt en rapport som visar att friskolornas köer är en av orsakerna till landets segregerade skola – och under onsdagen hölls ett seminarium i Stockholm för att diskutera hur kösystemet kan ändras, med politiker och huvudmän.

– Debatten har präglats av för mycket ideologiska låsningar. Nu vill vi starta ett konstruktivt samtal, inleder Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. 

Enligt rapporten ställer nuvarande kösystem krav på att föräldrar gör tidiga och aktiva skolval. Men alla föräldrar är inte lika insatta i hur systemet fungerar – samtidigt som det är frivilligt att välja. Enligt rapporten gör barn till högutbildade föräldrar i större utsträckning aktiva val än barn till föräldrar som har studerat mindre.

– Vi har i uppgift att vara en kompensatorisk skola, som faktiskt lyfter elever utifrån deras egen förmåga. Att föräldrarnas utbildningsbakgrund slår igenom så hårt som det gör i dag är inte acceptabelt. Det är ett misslyckande, säger Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande Botkyrka och utredare av utbildning för nyanlända.

Ett sätt att komma åt problemet vore att införa aktiva skolval – men inte utan att även reformera urvalsreglerna, enligt rapporten. Det skulle innebära att skolvalet bli obligatoriskt för samtliga föräldrar.

– Vi står bakom, och har själva länge drivit, förslaget om att göra skolvalet obligatoriskt. Många skulle göra väl genomtänkta val om det samtidigt finns ett informationssystem som fungerar bra, säger Sofia Larsen, grundskolechef på Academedia.

Även Moderaternas Camilla Walter Grönvall ställer sig positiv till ett aktivt skolval, likväl som Liberalernas Christer Nylander, som båda sitter i riksdagens utbildningsutskott.

– Man kan absolut diskutera frågan om aktivt skolval. Men det viktigaste är att fler får information om hur skolvalet fungerar, samt vad som är bäst för just ditt barn. Ett aktivt val kan vara vägen till en mer likvärdigare skola, säger Christer Nylander.

Lena Hallengren, (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott, säger varken ja eller nej till obligatoriskt skolval.

– Det beror på under vilka förutsättningar vi pratar om. Är det möjligt att rigga ett system där alla har möjlighet att välja? Vilken information kan man erbjuda? Jag kan se ganska många familjer som jag är osäker på hur bra de faktiskt kan nyttja valet. Vi har ett ansvar att först fundera på hur det skulle genomföras innan vi svarar på den frågan, säger hon, och tillägger:

– Det är viktigt att vi förändrar skolvalet och inte låta det vara okontrollerat när vi ser att elevsammansättningen spelar roll och att alla skolor inte är lika bra.

Kommentera