gustavpadlock

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menar att det går att porta våldsamma elever redan idag.

Studiero

Förslag: Enklare porta våldsamma elever

Alliansen vill skärpa skollagen så att våldsamma elever snabbt ska kunna stängas av.
– Det är jätteviktigt att offret skyddas vid övergrepp, säger Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Detta krävs för att stänga av en elev i grundskolan

Det är nödvändigt för andra elevers trygghet och studiero.

Andra åtgärder har inte hjälpt.

Eleven får kompensation för missad undervisning.

Källa: Skolverket.

Två elever som våldtagit en tredje fick gå kvar i sin skola i Lund – medan offret i ett första skede flyttades till en annan skola.

Christer Nylander, L.
Christer Nylander, L.

– Det är det mest akuta fallet, men vi vill att det ska bli lättare att flytta elever för att skydda människor som är utsatta för våldtäkt eller mobbning eller övergrepp. I dag finns stor risk för tidsslöseri, att man testar andra lösningar först, säger Christer Nylander, Liberalerna.

I dag styr skolplikten över hur elever kan stängas av eller omplaceras, och det är upp till rektor.

Lärarnas Riksförbund välkomnar tydligare bestämmelser.

– Det måste finnas redskap för att akut flytta på elever, så att huvudmännen snabbt kan agera. Sen om det ska ske i skollagen eller hur det ska utformas, det kan man ju diskutera, säger Svante Tideman.

Idag har rektor möjlighet att stänga av elever i grundskolan helt eller delvis medan skolan utreder andra åtgärder. Avstängningen får vara högst en vecka och max två gånger per år. Permanent omplacering ska användas med försiktighet, enligt Skolverket. I frivilliga skolformer kan elever stängas av under längre tid. 

– Det är viktigt att skolor använder den lagstiftning som finns. Men det finns alltid skäl att se över att lagen kan vara tydligare eller skarpare, i det här fallet [våldtäkten i Lund] har lagen faktiskt inte följts, säger utbildningsminister Gustav Fridolin, till Skolvärlden.

Han vill vara tydlig med att det finns möjlighet redan nu att hantera mobbning och övergrepp.

– Jag vill inte skapa osäkerhet ute på skolorna. Det finns skarpa verktyg, man kan stänga av elever direkt eller flytta dem till andra skolor. Det är viktigt att använda lagen mer, säger han. 

Kommentera