Lärarutbildning

Förslag: färre lärosäten

OECD vill att man överväger att minska antalet lärosäten som erbjuder lärarutbildningar. Finns risker, menar Skolkommissionens ordförande. Bra förslag, anser LR:s ordförande. 

Mycket var känt sedan tidigare. Redan i den preliminära OECD-rapporten, som kom i december 2014, uppmanades Sverige att öka jämlikheten, stärka lärarprofessionen och undervisningskvaliteten samt förtydliga ansvarsfördelningen.

Men en nyhet var att man bör överväga att minska antalet lärosäten med lärarutbildningar, som en del av den övergripande uppmaningen att skapa en långsiktig statushöjande personalstrategi.

– Det finns en inbyggd svårighet i den uppmaningen, eftersom vi har brist på lärare, konstaterar Skolkommissionens ordförande Anna Ekström i kölvattnet av pressträffen om OECD-rapporten på Rosenbad i Stockholm. Hon förklarar vidare:

– Vi vill naturligtvis ha fler lärare, och färre utbildningsorter kan då vara riskfyllt.  Men samtidigt vill vi att utbildningen håller hög kvalitet. Det är en avvägning och jag har inte bättre svar än så i dag.

Efter pressträffen följde en paneldiskussion, där representanter från fackförbund, myndigheter och arbetsgivarorganisationer gavs möjlighet att kommentera OECD-rapporten. Frågan om centralisering av lärarutbildningarna kom på tal.

– Färre utbildningsinstitutioner, med tydlig koppling till de ämnesinstitutioner som finns, innebär hög kvalitet, sa Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund och fortsätter:

– På så sätt blir övergångarna från ämnesutbildningarna till lärarutbildningarna mer naturliga.

Han tror att färre utbildningsorter kan få positiva effekter.

– Att samla fler ämnesinstitutioner på ett minskat antal utbildningsorter skulle stärka forskningsresurserna och ge större möjligheter för studenter att växla utbildning. I förlängningen skulle yrkets attraktivitet öka, sa Matz Nilsson.

Bo Jansson, ordförande på Lärarnas Riksförbund, delar uppfattningen.

– Vi vet att studenter till exempel har önskat läsa en naturvetenskaplig ämnesinriktning, men att lärosätet inte erbjuder det. Färre lärosäten med mer specialisering samt bredd inom ämnena vore därför bra, sa han.  

Men åtgärden kan inte stå ensam, menar Bo Jansson.

– Jag vill också understryka att det finns många studenter som vill läsa lärarutbildningen, men som väljer bort den på grund av dålig lön samt dåliga arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Lönehöjningar kan därför inte vänta, sa han.

Kommentera